سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آموزش مقاله نویسی : روش نگارش و تدوین مقالات علمی – پژوهشی

روش نگارش و تدوین مقالات علمی – پژوهشی

تعریف پژوهش
پژوهش ، فرایند پردازش اطلاعات است که مهمترین ویژگی‌ اش زایایی، باروری و تولید علم در تاریخ آن علم می ‏باشد و دارای هویت جمعی است.آنچه در کتب و منابع یافت می‌شود داده‌ هاست. پس از سنجش و گزینش، داده‌ ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند، با پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در مقاله، تولید علم صورت می‌گیرد. پژوهش، فرایند تولید علم است برخلاف بسط اطلاعات دیگران که توسعه است نه پژوهش. پژوهشگر مانند زنبور عسل است که چیز جدید تولید می‌کند نه مثل مورچه که فقط اطلاعات را جمع می‌ کند.
شأن مقاله این است که در مقیاس تاریخ آن علم، تولید علم کند. مقاله علمی پژوهشی، باید نوآوری داشته باشد و پیدا کردن حرف جدید در تاریخ یک علم که قبلاً نبوده، کار دشواری است. این نوآوری فقط در نظریه‌پردازی نیست بلکه می‌تواند زبان جدید، روش جدید، مسأله جدید، تعریف جدید و… در تاریخ علم باشد. اگر جهت‌گیری مقاله ترویجی و اطلاع‌رسانی باشد، مجلات علمی پژوهشی آن را چاپ نمی‌کنند.

مراحل پژوهش
در پژوهش ، آغاز کار، روبرو شدن با مشکل است. محقق باید با تاکتیک‌ های خاصی، مشکل را به مسأله تبدیل کند. سپس فرضیه بدهد، آن را آزمایش کند و به این ترتیب، به یک نظریه برسد که مسأله را حل کند. فرضیه ، پاسخ اولیه محقق به مسأله است. البته روش آزمون در علوم مختلف، متفاوت است. اگر مشکل به مسأله تبدیل نشود یک فعالیت موضوع محور انجام خواهد شد در حالیکه پژوهش یک فعالیت مسأله محور است. در تحقیقات مسأله محور، امکان مغالطه کمتر خواهد بود. بنابراین مقالات بایستی جهت‌گیری مسأله محوری و پژوهشی داشته باشند.

ساختار مقالات علمی – پژوهشی

با فرض اینکه فیش‌ ها و اطلاعات فراهم است، به توضیح ساختار مقاله می ‌پردازیم. هر مقاله ساختاری دارد که متشکل است از : عنوان ، چکیده ، طرح مسأله (مقدمه )، بدنه اصلی مقاله، نتیجه و منابع

۱٫ عنوان
عنوان مقاله بایستی اولاً تکراری نباشد؛ ثانیاً تطویل بلاضرورت نداشته باشد؛ ثالثاً ابهام و نارسایی نداشته باشد. و رابعاً خطابی یا شعرگونه نباشد. انتخاب عنوان مثل بسته بندی یک جنس خوب است که اگر با ملاک ‌های صحیح صورت نگیرد جنس هم ضایع می‌شود.

در عنوان نباید تعبیراتی همچون : “آشنایی با “، “نگاهی به “، “درآمدی بر” و امثال آنها آورده شود. عنوان باید مشیر به مسأله مورد تحقیق باشد. به عنوان نمونه اگر عنوان مقاله‌ای “تحقیقی درباره ایمان ” باشد دو اشکال دارد: اولاً عبارت “تحقیقی درباره” نباید آورده شود زیرا استدراک می‌باشد. ثانیاً عنوان، مشیر به مسأله نیست. اما عناوینی همچون: “تحول پذیری ایمان ” و “طلب ایمان از اهل ایمان ” عناوین درستی هستند. در عنوان مقاله پژوهشی اصل بر اختصار است برخلاف مقالات آموزشی که عنوان بایستی توصیف‌ کننده باشد و اصل بر ایضاح است نه اختصار

۲٫ چکیده
چکیده مقاله ، آمیزه‌ای از طرح موضوع و ضرورت موضوع است. چکیده باید آینه تمام‌نمای مقاله باشد. فلسفه آوردن چکیده، دو مطلب است:
۱٫ چکیده مقاله در پایگاه ‌های اطلاع‌ رسانی اینترنت قرار می‌گیرد تا سایر محققان از حاصل تلاش نویسنده بهره‌مند و مطلع گردند.
۲٫ چکیده ، محتوای مقاله را در اختیار خواننده قرار می ‌دهد تا وی تصمیم بگیرد که مقاله را بخواند یا نه. به لحاظ اخلاق حرفه ‌ای نباید وقت خواننده بی‌ جهت تلف شود.
چکیده‌ نویسی مهارت می‌خواهد و در آن بایستی به چند پرسش پاسخ داده شده باشد : اول اینکه مسأله ‌ام چیست؟ دوم اینکه چرا طرحش کرده‌ام ؟ سوم اینکه چه نظریاتی در این زمینه وجود دارد؟ و چهارم من به چه نظریه‌ای رسیده‌ام؟ چکیده باید نظر جامع را نشان دهد، نظریات رد شده و علت رد شدنشان را به خواننده ارائه کند.
ادبیات چکیده ، همان ادبیات مقاله است. چکیده نباید گزارش یا فهرست باشد و در آن ارجاع نمی‌دهند، مثال نمی ‌زنند. چکیده در حدّ یک یا دو پاراگراف و تقریباً ۷۵ کلمه (۵+۷۵کلمه ) است. چکیده را بعد از آنکه مقاله تکمیل شد می‌نویسند.

۳٫ کلید واژه
مقاله برخلاف کتاب ، فهرست ندارد. کلیدواژه به جای فهرست است، کلیدواژه، کلید است از جنس واژه، نه واژه‌ های کلیدی. نویسنده باید مباحث مهم خود را به صورت تک‌واژه جستجو کند و به صورت کلید واژه نشان دهد. تعداد کلید واژه‌ها حدود ۶ کلمه (۱+۶کلمه ) است.

۴٫ طرح مسأله  (مقدمه )
واجب ‌ترین عنصر در مقاله، طرح مسأله است. اگر طرح مسأله با مهارت صورت گیرد باعث می‌شود نویسنده از این شاخه به آن شاخه نپرد و به حواشی نپردازد. چهار مطلب را باید در طرح مسأله مطرح نمود:

۱٫ مسأله پژوهش حاضر چیست. مسأله را تعریف می‌کنید و اگر مشتمل بر مسائل ریزتر است ذکر می‌نمایید. هر چه دقیق‌تر، بهتر؛ مثلاً در مورد مقاله “طلب ایمان از اهل ایمان ” مسأله به این شکل طرح می‌شود : خداوند در آیه ۱۳۶ سوره نساء مؤمنان را مخاطب خود قرار داده و ایمان آوردن را از آنها طلب می‌فرماید. در این آیه شریفه از طرفی خطاب به کسانی است که متلبس به ایمانند: (یا ایها الذین آمنوا ) از سوی دیگر، از آنها می ‌خواهد که ایمان بیاورند : (آمِنوا) مفهومش این است که مؤمنان ایمان ندارند. در حقیقت در این آیه اجتماع سلب و ایجاب صورت پذیرفته است و این مسأله ماست.

چند تذکر
الف- مشکل و مسأله از یکدیگر متمایزند. عبور از مشکل به مسأله، همان طرح مسأله است که تکنیک‌هایی دارد.
ب- باید مسأله طرح شود نه مسأله ‌نما (مسأله کاذب ). به عنوان نمونه، سؤال از اینکه خدا قبل از آفرینش جهان چه می‌کرده است؟ مسأله‌نماست نه مسأله زیرا قبل از آفرینش، زمان وجود نداشته است به عبارت دیگر باید بگوییم قبل از زمانی که زمان وجود نداشته است خدا چه می‌کرده است؟ که این مسأله‌ای کاذب است.
ج- در طرح مسأله باید توجه کنید که آیا با مسأله روبرو هستید یا مبانی تا مبانی را داخل مسأله ننمایید. مثلاً در مقاله “علوم مورد نیاز اجتهاد” نباید به مباحثی همچون اجتهاد چیست؟ تقلید چیست؟

شرایط اجتهاد و سایر مبادی تصوریه و تصدیقیه به صورت مفصل پرداخته شود بلکه این مطالب را باید مختصر مطرح و به پی‌نوشت ارجاع داد.
د- مسأله نباید القاء کننده باشد. به عنوان نمونه نباید مطرح شود که: چرا جوانان، بی‌دین شده‌اند؟ این مطلب القاءکننده است. زیرا قبل از آنکه مطلب اثبات شود به شکل مسأله طرح شده است. القاء عبارت است از جستجو از علت بدون اثبات و توصیف دقیق مطلب.
ه‍- با طناب پوسیده “یا” نبایستی مسأله طرح شود. متأسفانه غالب مقالات ضعیف این گونه‌اند. مثلاً: اگر عنوان مقاله‌ای “حق یا تکلیف “، باشد دچار بن‏بست موهوم “یا” می‌باشد یعنی در حالی که منع جمعی وجود ندارد اما ایهام مانعهالجمع بودن را به وجود می‌آورد. عناوین “علم یا ثروت “، “علم یا دین “، “دین یا آزادی ” نیز چنین هستند.

۲٫ در پاراگراف دوم طرح مسأله ، پیشینه و ضرورت مسأله مطرح و نوآوری آن را منعکس می‌کنند.
۳٫ پاراگراف سوم مشتمل بر روش مطالعه ، فرضیه و پیش‌فرض‌هاست. مثلاً روش مطالعه روش تجربی است یا تاریخی یا تطبیقی یا درون‌دینی یا … اگر پیش‌فرض‌ها مفصل هستند، بعد از طرح، باید اولین عنوان فرعی را عبارت “پیش‌فرض‌ها” قرار دهید.
۴٫ در طرح مسأله، باید ساختار مقاله مشخص شود اینکه مقاله چند بخش یا فصل دارد. طرح مسأله، کاری را که صورت خواهد پذیرفت تبیین می‌کند برخلاف چکیده که کار انجام شده را بیان می‌ کند.

۵٫ بدنه اصلی مقاله
بدنه اصلی مقاله شامل مباحثی است که تلاش می‌ کند فرضیه شما را به کرسی بنشاند، نظریات رقیب را نقد و نظریه خود را به خوبی مستدل کند. در مورد عناوین بدنه اصلی، چند نکته مهم است:
۱٫ عنوان سرگردان نداشته باشید؛ معلوم شود هر عنوان زیرمجموعه کدام عنوان است، در عرض عنوان قبلی است یا زیرمجموعه او.
۲٫ پیش‌ فرض‌ ها باید مطرح شوند همچنین به فرضیه‌های رقیب یعنی پاسخ‌هایی که تاکنون به مسأله مقاله داده شده پرداخته شود.
۳٫ فرضیه نویسنده مطرح و اثبات گردد.
۴٫ اشکالات احتمالی که می‌تواند بر مقاله وارد شود مطرح و پاسخ داده شود.
۶٫ نتیجه
نتیجه، جوابی است که به مسأله داده‌ایم. در نتیجه، مقدمه چینی، ارجاع و دلیل را نمی‌ آوریم. برخی داورها نخست به سراغ چکیده و نتیجه و سپس به سراغ بدنه اصلی مقاله می‌روند.
۷٫ تقدیر و تشکر
در صورت نیاز به تقدیر و تشکر از افراد یا مؤسسات، این عمل در پایان مقاله قبل از منابع و مآخذ آورده می‌ شود.
۸٫ منابع و مآخذ

دو روش منبع‌ نگاری وجود دارد اولی روش ویرتیش است که ارجاعات را در پی‌نوشت و دیگری روش هاروارد که ارجاعات را در درون متن می‌دهد.
معیارهای داوری داوران
داورها و ارزیاب ‌ها چه معیارهایی را در رد یا قبول مقاله دخالت می‌دهند:
۱٫ اولویت مسأله: که مسأله مقاله دارای اولویت یا اهمیت است یا نه؟ این اهمیت از چند جهت است:
الف- به روز بودن و مبتلا به بودن. ب- جهت‌گیری تاریخی یا تطبیقی داشتن. ج- پاسخگوی خلأهای معرفتی بودن مثلاً مقاله‏ای که مبانی ابن‌جوزی را در ” موضوع انگاری حدیث” از کتاب ” الموضوعات” ارائه دهد، یک رخنه معرفتی را پر نموده است. مهم بودن اینگونه مقالات به خاطر آنست که با شناخت مبانی آن اندیشمند، راه برای نقد وی باز و هموار می‌گردد. د- پاسخگوی نیازهای اجتماعی و جهانی؛ مثلاً اخلاق جهانی را طرح کند؛ به عنوان نمونه: “خیر برای همه”

۲٫ استاندارد بودن عنوان : در مبحث ” عنوان مقاله ” به این مطلب پرداخته شد.
۳٫ حساسیت داورها به رخنه‌ها و خطاهای منطقی : مهم نیست چه حرفی می‌زنید. مهم این است که دلیل، دلیلی درست، صلاحیت‌ دار و کافی باشد.
۴٫ عدم تعصب نویسنده
۵٫ متناسب بودن روش با مسأله : هر مسأله‌ ای روش خاص خود را می‌طلبد. اگر مسأله تاریخی است باید به روش خاص تحلیلگر تاریخی ، مسأله طرح و حل گردد.
۶٫ غنا و عمق تحلیل : تحلیل بایستی غنی و ژرف باشد و نیز حضور نویسنده و تحلیلگر به چشم بیاید. به عبارت دیگر، سرتاسر مقاله “قال” و “یقول” نباشد بلکه به نحو چشمگیر “اقول” هم داشته باشد.
۷٫ ناروا نبودن تعمیم‌ها : تعمیم ناروا از مصادیق خطای منطقی است. نمی‌توان با ذکر یکی دو مورد، مطلب را به همه موارد تعمیم داد.
۸٫ به کار نبردن اصطلاحات غیرفنی: باید فرق بین اصطلاحات دقیقاً روشن باشد مثلاً در یک مقاله فقهی فرق “عام و مطلق” دقیقاً برای نویسنده مشخص باشد.
۹٫ زبان خطابی نداشتن : زبان مقاله باید دقیق و مطابق با همان رشته علمی باشد.
۱۰٫ عدم کلی ‌گویی : ادعاهای گزاف با عباراتی چون: ” گفته شده”، “می‌ گویند” اشتباه است. بایستی گوینده سخن معین و مشخص باشد.
۱۱٫ عدم فقر منابع” مصادیق فقر منابع عبارتست از: الف- فقدان منابع ب- استفاده از منابع دست چندم ج- فقدان منابع به روز د- استفاده از منابع غیرمعتبر ه‍- سوء استفاده از منابع به عبارت دیگر لشکر کشی منابع نباشد یعنی هدف نباید تکثیر بدون جهت منابع باشد.
تذکر: در مورد مراجعه به اینترنت، در مقام نقد، به هر سایتی می ‌توانید ارجاع دهید. و نیز به برخی سایت‌ های آکادمیک ( مراکز پژوهشی و آماری و… ) می‌ توان ارجاع داد.
۱۲٫ عدم جهت‌گیری‌ های تجویزی توأم با ارزش داوری : لحن مقاله نباید بر اساس “باید و نباید” باشد بلکه باید بر اساس “هست و نیست ” باشد. مثلاً باید بگوییم انبیاء معصوم هستند و دلایلش ذکر گردد نه اینکه انبیاء باید معصوم باشند.

چند تذکر :
۱٫ در مقالات پژوهشی ، تعبیراتی مثل: ” البته روشن است که” به کار نرود. زیرا اصل بر اختصار است.
۲٫ در متن مقاله، یا نام صاحب اثر را بنویسید یا عنوان مختصر کتاب را. مشخصات کاملش را در بخش منابع بیاورید نه در متن مقاله.
۳٫ مقاله فارسی باید تا آنجا که ممکن است با عربی مخلوط نشود. البته اگر بحث بر سر یک جمله عربی است، آن را مختصراً می‌آوریم.
۴٫ نو بودن مقاله تنها به نو بودن مسأله نیست. اگر مطالعه نظام‌مندی در مورد مطلبی صورت نگرفته، چنین مطالعه‌ای می‌تواند نو باشد.
۵٫ در مقاله بهتر است نقل قول، غیرمستقیم و چکیده باشد؛ مگر آنکه یک قول، خودش محل نزاع باشد. در این صورت عین عبارت نقل شود.
۶٫ عنوان مقاله می‌تواند پرسش یا شبه جمله باشد.
۷٫ مقاله نباید طوری باشد که نویسنده، متهم به بی‌خبری بشود، لذا منابع جدید باید دیده شوند.
۸٫ در بررسی ‌های تطبیقی ، لازم است خط‌کشی شود؛ مثلاً فقه و حقوق خلط نگردند.
۹٫ چند مسأله را در یک مقاله طرح نکنید زیرا حق هیچکدام ادا نخواهد شد بهتر است یک مسأله به صورت عمیق بررسی گردد.
۱۰٫ به شرطی می‌شود به رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها ارجاع داد که توصیف و تصویر یک کتاب مهم و یا نقد باشند.
۱۱٫ بدون نقشه اولیه ، مقاله ننویسید. یعنی ساختار را قبلاً در ذهن یا روی کاغذ بیاورید. به چند سؤال پاسخ دهید: ۱٫ دنبال چه هستم؟ ۲٫ نوآوری‌ام چیست؟ ۳٫ از کجا به کجا می‌خواهم بروم؟
۱۲٫ کار گروهی انجام دهید (حداقل دو نفر)
۱۳٫ قبل از فرستادن مقاله به مجله، آن را ویراستاری علمی و ادبی کنید یا دست کم به نقد عده‌ای برسانید.
۱۴٫ حتماً تشکیل پرونده علمی بدهید : شناسایی منابع ، نقد منابع و اعتبارسنجی، جمع‌آوری آنها به ترتیب تاریخی منابع.
۱۵٫ مقاله را به هر مجله‌ای که می‌ فرستید استاندارد آن را از نظر شکلی و روش ارجاع تقلید کنید.
۱۶٫ فیش ‌برداری باید بهره‌وری را افزایش دهد نه اینکه مانع باشد. فیش‌برداری باید دو چیز را فراهم کند: ۱٫ تمرکز ذهنی را افزایش دهد. ۲٫ زمان را کاهش دهد.
۱۷٫ مقوم پژوهش حجم مقاله یا حجم ارجاعات نیست. مهم این است که مطالب و ارجاعات معیوب نباشند. مقوم مقاله پژوهشی ، نوآوری است.

راهکارهای یافتن سوژه

با آوردن نمونه‌ ای، روشن می‌شود که چگونه می‌توان سوژه به دست آورد. موضوعی داریم به نام “ایمان”. مسائل مربوط به آن عبارتند از: ۱٫ حقیقت یا مقومات یا ارکان ایمان ۲٫ نسبت ایمان با عمل ۳٫ نسبت ایمان با معرفت ۴٫ نسبت ایمان با عواطف روانی (مثل سلامت روانی، افسردگی و…) ۵٫ فرآیند پیدایش ایمان در فرد ۶٫ تحول‌پذیری ایمان ۷٫ گونه‌های ایمان ۸٫ اشتدادپذیری ایمان(یا مراتب ایمان) ۹٫ ایمان در ادیان یا مذاهب مختلف. این نُه مسأله را در پنج محور ذیل ضرب کنید: ۱٫ تصویر قرآنی هر کدام از مسائل نه گانه یادشده. ۲٫ دیدگاه یک متکلم مثل خواجه طوسی درباره این مسائل. ۳٫ بررسی تطبیقی دیدگاه یک مفسر با یک متکلم درباره هر یک از مسائل مذکور. ۴٫ دیدگاه مولوی در مثنوی درباره این مسائل. ۵٫ دیدگاه یک فیلسوف مثل ملاصدرا یا شهید مطهری درباره مسائل یاد شده.

تذکر: بررسی تطبیقی می‌تواند مقایسه درون‏دینی با برون‏دینی یا مقایسه درون با درون، یا بیرون با بیرون باشد. مثلاً ایمان نزد علامه طباطبایی و آلپور یا نظر فلاسفه غرب و نظرات مولوی از موارد مقایسه درون‌ دینی با برون دینی می‌باشد.

با این ضرب کردن، صدها مسأله پیدا می‌شود، پس پیدا کردن سوژه‌‌ها کار سختی نیست. کافی است از ذهن موضوع محورانه بیرون بیاییم. هر چه میزان مطالعه بیشتر و ذهن از اطلاعات انباشته‌تر باشد، امکان این خروج بیشتر خواهد بود.

آقای دکتر قراملکی : ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی معارف
صفحات (۲۰-۲۴) شماره ۳۲، دی ۱۳۸۴

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

راهنمای آموزش مقاله نویسی | دوره تخصصی آموزش مقاله نویسی | پکیج آموزش حرفه ای مقاله نویسی ISI ویژه داوطلبین ارشد و دکتری | آموزش مقاله نویسی | روش نگارش و تدوین مقالات علمی - پژوهشی

منبع : سایت ایزی پیپر www.essaypaper.ir