سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۳  : معاون آموزشی وزیر علوم، قانون تشکیل هیئت امنا را یکی از مترقی ترین قوانین در انجام صحیح و با کیفیت ماموریت های دانشگاه ها و مر اکز پژوهشی و فناوری دانست.

دکتر میلی منفرد در نخستین گردهمایی کارشناسان هیئت های امنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد اظهار داشت: کلیدی ترین موضوع پیش روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، بحث کیفیت است.

وی با بیان اینکه هیئت های امنا ارکان اصلی آموزش عالی هستند تصریح کرد: کمیسیون های دائمی به عنوان مهم ترین بخش تصمیم ساز برای هیئت امنا محسوب می شوند و مسلما در افزایش کیفیت آموزش عالی می توانند بسیار کار ساز باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور افزود: بر اساس قوانین، تصویب آیین نامه های اداری و مالی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منحصرا به هیئت های امنای این مراکز واگذار شده است که این امر نشانه اوج اعتماد نظام جمهوری اسلامی به نهادهای علمی – آموزشی و پژوهشی است.

وی گفت: هیئت های امنا در قواعد و اصول بنیادی مشترک هستند و وحدت رویه دارند ولی در بسیاری از امور دیگر مستقل هستند و متناسب با مؤسسه خود تصمیم می گیرند.

میلی منفرد افزود: امروزه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری باید پیشرو در حل معضلات کشور و پاسخگو به نیازهای جامعه باشند و انجام این مهم نیازمند دارا بودن دانشگاه هایی پویا، فعال، بهره ور، چابک، چالاک و تصمیم ساز است و این امر می تواند توسط هیئت های امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شکل بگیرد.

وی در خصوص نقش آفرینی مؤثر و اثرگذار دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری در استفاده از ظرفیت های بالای هیئت های امنا خاطر نشان کرد: از یک طرف ما باید اشراف داشته باشیم به وظایف و اختیاراتی که هیئت امنا از آن برخوردارند و از طرف دیگر باید ویژگی های دانشگاه مطلوب را بشناسیم.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه تصویب خط مشی ها، اولویت ها و راهبردهای بلندمدت مؤسسه و ارزیابی بر نظارت و حسن اجرای آنها برعهده هیئت امنا است گفت: تصویب آئین نامه و مقررات نحوه اداره مؤسسه و ساختار اداری و تشکیلاتی آن، تصویب آئین نامه و مقررات مالی و اداری، تصویب آئین نامه و مقررات مربوط به نحوه پذیرش دانشجو بر مبنای پیشنهاد گروه های آموزشی و شوراهای تخصصی مؤسسه برعهده هیئت های امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص های مهم در دانشگاه ها بحث نسبت عضو هیئت علمی به دانشجوست و این امر در دوره تحصیلات تکمیلی نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی استادیار به بالاست تصریح کرد: در واقع در تصمیمی که هیئت امنا درخصوص پذیرش دانشجو می گیرد باید شاخص ها را لحاظ کند تا به سمت ارتقای کیفی فعالیتها پیش برود.

میلی منفرد با اشاره به بخشنامه ارسالی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه دکترا افزود: هیئت امنا دانشگاه می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و درخصوص دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان نیز می توانند حداکثر به همین تعداد که در دوره های روزانه دانشجو پذیرش می کنند اعلام ظرفیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی های وزارت علوم بر این است که مسائل اجرایی و تصمیم گیری را به هیئت امنای دانشگاه ها واگذار کند و بیشتر در بسترسازی و هدایت و حمایت از مؤسسات وارد شود و از طرفی دانشگاه ها نیز باید از این ظرفیت ها به نحو مؤثر استفاده کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه در حال گذار از حاکمیت رویکرد توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش عالی هستیم گفت: در کیفیت بخشی به آموزش عالی، تعریف مأموریت ها، اهداف و راهبردهای توسعه آموزش عالی نقش به سزایی دارد که این امر برعهده هیئت های امنای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری است.

میلی منفرد با اشاره به اینکه به دنبال دانشگاه مطلوب هستیم اظهار داشت: وظیفه دانشگاه مطلوب در بعد فرهنگی تربیت نیروهای کارآمد، روزآمد، نواندیش، آزاداندیش، انتقادگر و معتقد به کار گروهی است که در یک کلمه می توان گفت دانشگاه باید استعدادهای نهفته جوانان کشور را کشف و شکوفا کند.

وی گفت: دانشگاه مطلوب در بعد اجتماعی باید نسبت به جامعه مسئول و همدل با مردم باشد و علم را باید از حالت انحصاری نخبگان دانشگاهی خارج کرده و وارد درون جامعه و شیوه زندگی مردم کند و نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاهها باید بازتاب مسائل و مشکلات جامعه باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه مطلوب در بعد پژوهش باید پاسخگوی نیازهای جامعه و در خدمت مردم باشد خاطر نشان کرد: از نظر مدیریت، دانشگاه باید هوشمند، دانش محور و دارای نظام خودارزیابی باشد به طوری که سایر سازمان ها و دستگاه ها، سبک های جدید مدیریت هوشمند را از دانشگاه ها اخذ کنند.

وی افزود: دانشگاه ها، نهادهای کارآفرین، ظرفیت ساز و توانمندساز هستند و این مهم از طریق به کارگیری صحیح و همه جانبه قانون مترقی تشکیل هیئت امنا محقق می شود.

میلی منفرد در خاتمه با بیان اینکه نگاه هیئت امنا به آیین نامه ها و قوانین باید تسهیل گیری و در جهت نوآوری و خلاقیت باشد، تأکید کرد: باید روان ترین مسیر فعالیت های اجرایی و بهره ورترین سیستم ها را در دانشگاه ها داشته باشیم.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون