پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net ) دکتری دانشگاه آزاد : طی پیگیری های پی اچ دی آزمون در خصوص تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد  دلیل عدم اعلام تکمیل ظرفیت اعلام شد.

علت تاخیر در اعلام تکمیل ظرفیت تا این تاریخ ، عدم آماده بودن دفترچه مرحله سوم تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد عنوان شد.

در خصوص زمان شروع تکمیل ظرفیت نیز اواسط هفته بعد اطلاع رسانی می شود.

به محض کسب اطلاعات دقیقتر از منابع مورد اعتماد ، آن را در همین صفحه منعکس خواهیم کرد.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اواسط هفته داوطلبان تکمیل ظرفیت مرحله سوم دانشگاه آزاد اقدام کنند.علوی فاضل رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به نزدیک شدن به مرحله سوم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد باید بگویم که دفترچه دکتری و دکتری مرحله سوم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هنوز آماده نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آماده می‌شود، چرا که داوطلبان زیادی متقاضی شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هستند، اظهار داشت: در اواسط هفته آینده زمان تکمیل ظرفیت مرحله سوم دانشگاه آزاد مشخص می شود.

مرحله سوم تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۳

زمان تکمیل ظرفیت مرحله سوم تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ – تکمیل ظرفیت مرحله سوم دکتری آزاد ۹۳ – زمان اعلام تکمیل ظرفیت مرحله سوم دانشگاه آزاد ۹۳ – تکمیل ظرفیت دکتری ۹۳ :

  • تکمیل ظرفیت مرحله سوم دکتری آزاد ۹۳
  • تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ پس چی شد ؟!
  • گفتگو و تبادل نظر و تجربیات در خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد