پی اچ دی آزمون » چاپ کتاب : پایان نامه ها، تحقیقات ، گردآوری ها ، تجارب و دانسته های خود را برای استفاده جامعه و ارتقای اعتبار شغلی و تخصصی خود، به کتاب تبدیل کنید.

مزایای چاپ کتاب

 • کسب امتیاز در مصاحبه های پدیرش در مقطع کارشناسی ارشدو دکتری
 • کسب امتیاز در مصاحبه های شغلی مانند گزینش هیات علمی
 • کسب امتیاز در پذیرش تدریس در دانشگاه
 • ارتقاء اعتبار شغلی
 • با تبدیل دست نوشته هایتان به کتاب، دیگران نیز در دانسته های شما شریک اند

مراحل چاپ کتاب

 • تالیف، ترجمه و گردآوری توسط نویسنده
 • تعیین قطع و تیراژ کتاب بنا برنظر نویسنده و مشاوره انتشاراتی
 • تایپ و صفحه آرایی
 • تخصیص شابک
 • ارسال کتاب به کتابخانه ملی جهت اخذ فیپا
 • اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • چاپ، طراحی جلد بنا بر نظر نویسنده و مشاوره انشاراتی
 • صحافی
 • کامل شدن پروسه چاپ کتاب و ثبت نام شما به عنوان مولف،مترجم، گردآورنده ،در سیستم اطلاعاتی خانه کتاب

لازم به ذکر است متقاضیان محترم شرکت در مصاحبه های پذیرش دانشگاه ها در مقاطع مختلف، میتوانند از خدمات صدور گواهی با درج شابک اختصاصی کتاب استفاده نمایند.

برای مشاوره رایگان در خصوص آسانترین راه چاپ کتاب شامل : جزئیات مراحل چاپ ، شیوه براورد هزینه چاپ ، چگونگی تبدیل پایان نامه به کتاب … با شماره مستقیم انتشارات ۰۹۱۲۲۴۰۱۷۹۷ تماس بگیرید.

تبدیل پایان نامه به کتاب مراحل چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب | مراحل چاپ کتاب | هزینه چاپ کتاب | نشر کتاب چگونه است؟ کسب امتیاز کتاب در مصاحبه دکتری | تقویت رزومه برای مصاحبه دکتری دانشگاه ها :

 • شیوه تبدیل پایان نامه به کتاب
 • مراحل چاپ کتاب چیست؟
 • هزینه چاپ کتاب چفدر است؟
 • آسانترین راه چاپ کتاب
 • تقویت رزومه مصاحبه دکتری
 • شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب
 • چگونگی تبدیل پایان نامه به کتاب
 • نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب