سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ظرفیت پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ۹۸ رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، ظرفیت رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی گروه علوم پزشکی برای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی اعلام شد.

بر اساس جدول ظرفیت اعلام شده ۴۱۹ نفر در مجموع ظرفیت در ۶۸ رشته دکتری تخصصی (Ph.D) پذیرفته می شوند.

تمامی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی سال ۹۸ که در جلسه آزمون حاضر بودند و بر اساس کارنامه امکان انتخاب رشته را داشته اند و اعم از پذیرفته شده یا مردود نهایی می توانند از فردا یکشنبه ۱۴ مهرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان تا سه شنبه ۱۶ مهرماه فرصت دارند که در این مرحله از انتخاب رشته شرکت کنند. نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی نیمه آبان ماه منتشر می شود.

جدول ظرفیت رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

رشتهظرفیت عادیظرفیت شهریه پردازرشتهظرفیت عادیظرفیت شهریه پردازرشتهظرفیت عادیظرفیت شهریه پرداز
اپیدمیولوژی۴صفراخلاق پزشکیصفر۱ارگونومی۲صفر
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی۲۱اقتصاد سلامت۲صفرآمار زیستی۳۲
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت۳۵آموزش پزشکی۳صفرانفورماتیک پزشکی۴۱
انگل شناسی پزشکی۳صفرایمنی شناسی پزشکی۵صفرباکتری شناسی پزشکی۱۱صفر
بهداشت باروری۵۱بهداشت حرفه‌ای۳صفربهداشت محیط۷۱
بهداشت و ایمنی مواد غذایی۱۱بینایی سنجی۱صفربیولوژی تولید مثل۴۲
بیوشیمی بالینی۱۳۱پرستاری۱۶۶پزشکی مولکولی۷۸
حشره شناسی پزشکی۲صفرخون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون۳۱روانشناسی بالینی۲۳
زیست فناوری پزشکی۸۱ژنتیک پزشکی۵۲سالمند شناسی۲صفر
سلامت در بلایا و فوریتها۲صفرسلامت و رفاه اجتماعی۱۱سیاستگذاری سلامت۲۲
شنوایی شناسی۲صفرطب ایرانی۱۱۱۲علوم اعصاب۴۱
علوم تشریحی۶۳علوم تغذیه۹۱علوم سلولی کاربردی۴صفر
علوم و صنایع غذایی۱۱
علوم و فناوری های تصویربرداری(گرایش تصویربرداری عصبی)۱صفرفارماکولوژی۶صفرفیزیک پزشکی۴۱
فیزیولوژی پزشکی۳۱فیزیولوژی ورزشی۲صفرقارچ شناسی پزشکی۱صفر
کاردرمانی۲۱مامایی۱۲مدیریت اطلاعات سلامت۴صفر
گفتار درمانی۱صفرمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی۳۱۸مطالعات اعتیاد۳۱
مهندسی بافت۳صفرمهندسی پزشکی (بیو الکتریک)۱صفرمهندسی پزشکی (رباتیک)۱۳
نانوفناوری پزشکی۱۲ویروس شناسی پزشکی۲صفر
ظرفیت رشته های گروه دندانپزشکی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی۳۲مواد دندانی۴۱
ظرفیت رشته های گروه داروسازی
اقتصاد و مدیریت دارو۱۱بیوتکنولوژی دارویی۵۵داروسازی بالینی۸۳
داروسازی سنتی۲۲۱۴داروسازی هسته‌ای۴۱سم شناسی۷۷
شیمی دارویی۳۳فارماسیوتیکس۳۴فارماکوگنوزی۹۴
کنترل دارو۸۲نانوفناوری دارویی۱۳شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی۱صفر
رشته های علوم پایهعادی۲۰۳شهریه پرداز۸۷جمع۳۶۹ نفر
رشته های دندانپزشکیعادی۷شهریه پرداز۳جمع۱۰ نفر
رشته های داروسازیعادی۷۲شهریه پرداز۴۷جمع۱۱۹ نفر

جمع کلی تمام ظرفیت رشته های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی تخصصی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی ۴۱۹ نفر است که از این تعداد ۲۸۲ نفر در ظرفیت عادی و ۱۳۷ نفر در ظرفیت شهریه پرداز هستند.