ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد