سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس گروه همکاری‌های بین المللی دانشگاه کردستان گفت: در صورت توانایی جذب حمایت‌های لازم، تا پایان سال ۹۸، بیش از هزار و ۱۰۰ نفر دانشجوی خارجی در دانشگاه کردستان جذب خواهیم کرد.

دانشجوی خارجی

عبدالله حسن زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بین المللی سازی آموزش عالی در سال‌های اخیر در کشور رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: با شروع ترم جدید بیش از ۷۰۰ نفر دانشجوی خارجی در دانشگاه کردستان خواهیم داشت و تا پایان ۹۸ اگر توانایی جذب حمایت های لازم را داشته باشیم، آن را به بیش از هزار و ۱۰۰ نفر دانشجوی خارجی افزایش خواهیم داد.

وی افزود: اثرات مثبت حضور هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه کردستان، در سراسر کشور ملموس خواهد بود که از آن جمله افزایش درصد دانشجویان بین الملل به بیش از ۱۰ درصد است که در این صورت با اختلاف زیادی در صدر دانشگاه‌های کشور قرار خواهیم گرفت.

حسن زاده همچنین تاثیرگذاری بر معیشت مردم کردستان، افزایش درآمد دانشگاه، افزایش مراودات فرهنگی کشور را از دیگر تاثیرات مثبت جذب دانشجوی خارجی دانست و گفت: اگر در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، رقابتی سالم با کشورهای مجاور خواهیم داشت و علاوه بر این جذب این تعداد دانشجو موجب افزایش دانشجویان شهریه پرداز وزارت علوم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت دانشگاه در این زمینه نیازمند حمایت مالی است، گفت: همچنین ساخت و تجهیز خوابگاه برای دانشجویان خارجی و سلف سرویس از دیگر نیازهای ضروری دانشگاه در این زمینه است.

رئیس گروه همکاری های بین المللی دانشگاه کردستان با تاکید بر اینکه باید اعطای بورس به دانشجویان غیرایرانی را ساماندهی کنیم، از وزیر علوم خواست تا به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی غیر ایرانی شهریه پرداز، درصدی از بورسیه را در اختیار رئیس دانشگاه قرار دهد تا دانشگاه متناسب با وضعیت، با استفاده درست از این فرصت با سایر دانشگاه ها رقابت کند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر از ۳۰۰ نفر دانشجوی خارجی قریب به ۳۵ نفر دانشجوی بورسیه داریم،گفت: این وضعیت در حالیست که در برخی دانشگاه ها بیش از ۶۰ درصد دانشجوی بورسیه دارند و در این خصوص در حق استان کردستان ظلم شده است.