سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  رئیس سنجش آموزش پزشکی از انتشار کلید نهایی آزمون دستیاری و ارتقا دندانپزشکی خبر داد.

حیدرزاده رئیس سنجش آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کلید نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ارتقا دندانپزشکی سال ۹۸ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است، گفت: اعتراضات داوطلبان به کلید اولیه بررسی شده و اکنون کلید نهایی شده در سایت سنجش پزشکی در دسترس داوطلبان است.

رئیس سنجش آموزش پزشکی یادآوری کرد: سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی پنجشنبه ۶ تیرماه ۹۸ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر شهر تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار شد.

وی در ادامه لیست اصلاحات کارنامه اولیه را اعلام کرد که این اصلاحات در زیر آمده است.

 لیست اصلاحات کارنامه دستیاری دندانپزشکی

در رشته تخصصی پروتزهای دندانی: سوال ۹۷ دفترچه الف و ب حذف شد و سوال ۱۱۰ دفترچه الف و ب، دو گزینه جواب «الف» و «ب» صحیح هستند.

در رشته تخصصی پریودانتیکس: سوال ۱۱۸ دفترچه الف معادل سوال ۱۳۸ دفترچه ب: دوگزینه جواب «ب» و «ج» صحیح هستند.

در رشته تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت: سوال ۶۹ دفترچه الف معادل سوال ۴۹ دفترچه ب: حذف شد.

در رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان سوال ۱۸۴ دفترچه الف معادل سوال ۱۶۴ دفترچه ب: دو گزینه جواب «ب» به «د» صحیح هستند.

حیدرزاده در ادامه به اصلاحات آزمون ارتقا دندانپزشکی سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: پاسخ اعتراضات داوطلبان در این کلید نهایی شده است.

لیست اصلاحات کلید آزمون ارتقا دندانپزشکی

در ادامه لیست اصلاحات کلید آزمون ارتقا دندانپزشکی را مشاهده کنید.

بر اساس آن در رشته تخصصی جراحی دهان و فک و صورت سوال ۳۱ حذف شد، سوال  ۹۹ حذف شد، سوال ۳۴ گزینه «د» به «ج» تغییر کرد.

در رشته تخصصی پریودانتیکس سوال ۳ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است، سوال ۵۰ حذف شد.

در رشته تخصصی پروتزهای دندانی سوال ۴ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است، سوال ۲۵ حذف شد، سوال ۵۴ دو گزینه «ب» و «د» صحیح است، سوال ۵۶ دو گزینه «الف» و «د» صحیح است، سوال ۶۷ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است.

در رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان: سوال ۸ و سوال ۵۳ حذف شد. سوال ۷۰ دو گزینه «الف» و «ج» صحیح است. سوال ۹۱ دو گزینه «ج» و «د» صحیح است.

در رشته تخصصی ارتودانتیکس، سوال ۱۱ گزینه «الف» به «ب» تغییر کرد. سوال ۳۷ حذف شد.

در رشته تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت: سوال ۳۳ گزینه «د» به «ب» تغییر کرد، سوال ۵۱ گزینه «ب» به «ج» تغییر کرد. سوال ۵۴ حذف شد، سوال ۵۹ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است. سوال ۷۲ دو گزینه «ب» و «ج» صحیح است. سوال ۹۱ گزینه «د» به «الف» تغییر کرد، سوال ۹۴ گزینه «ب» به «الف» تغییر کرد.