سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مقاله پژوهشی محقق دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین‌المللی Industrial & Engineering Chemistry Research که توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS Publications) منتشر می‌شود به چاپ رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  ایسنا، مقاله احسان رضوی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع ” مطالعه ترمودینامیکی رفتار فازی سیستم حاوی ترکیبات هتروسیکلیک نیتروژن دار، اکسیژن‌دار و گوگرددار به کمک معادله PC-SAFT “ مستخرج از پایان‌نامه دوره کارشناسی احسان رضوی و حاصل تحقیقاتی مفصل است که با راهنمایی دکتر علی خوش‌سیما، عضو هیئت‌علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری به رشته تحریر درآمده است.

این مقاله با عنوان ” Phase Behavior Modeling of Mixtures Containing N-, S-, and O-Heterocyclic Compounds Using PC-SAFT Equation of State “ به پیش‌بینی و محاسبه خواص ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی ترکیبات هتروسیکلیک می‌پردازد. ترکیبات اکسیژن‌دار، نیتروژن دار و گوگرددار هتروسیکلیک (مانند تیوفن، پیکولین، پیریدین، پیرولیدین) جزو پرکاربردترین حلال‌ها در صنعت دارو، صنایع شیمیایی و صنایع زیرمجموعه نفت هستند. از طرفی جداسازی بعضی از این مواد به‌عنوان آلاینده‌های مواد شیمیایی و سوخت حائز اهمیت است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مجله معتبر بین‌المللی Industrial & Engineering Chemistry Research توسط انجمن شیمی آمریکا ( ACS Publications ) و با IF= 3.375 و رتبه‌بندی علمی رتبه Q 1 منتشر می‌شود.