آمار دانشجویان علمی کاربردی شرکت کننده در برنامه های فرهنگی

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: بیش از ۱۰ درصد کل دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در برنامه های فرهنگی و فوق برنامه این دانشگاه شرکت می‌کنند.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چند درصد دانشجویان این دانشگاه در برنامه‌های فرهنگی و فوق برنامه شرکت می‌کنند گفت: بیش از ۱۰ درصد کل دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در رویدادهای فرهنگی این دانشگاه شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ بیش از ۱۹ هزار نفر در فعالیت‌های ورزشی شرکت کردند که حدود پنج درصد کل جمعیت دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دادند، در سال ۹۷ این تعداد به هشت درصد افزایش پیدا کرد و امسال نیز آمار شرکت کنندگان بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای ۶۰۰ انجمن علمی دانشجویی بوده که به برنامه‌های فوق برنامه می‌پردازند، همچنین ۴۵۰ کانون فرهنگی دانشجویی در مسائل فرهنگی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین تا این لحظه، حدود ۱۳۰ انجمن ورزشی مراکز علمی و کاربردی تشکیل شده است.