سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد اسیدهای چرب اشباع و ترانس رژیم غذایی در تغییر جهت متابولیسم به سمت تولید استروژن(هورمون‌های جنسی زنانه) است و تاثیری بر متابولیسم آندروژن( هورمون‌های جنسی مردانه) ندارد.

هورمون جنسی زنانه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  ایسنا، عدم تعادل در دریافت انرژی و مصرف آن و افزایش نسبت انرژی دریافتی منجر به افزایش توده چربی در قسمت‌های مختلف بدن می‌شود. هرچند رابطه منفی افزایش وزن و اسیدهای چرب نامطلوب رژیم غذایی مانند ترانس و اشباع با ناباروری ثابت شده، اما سازوکار دقیق حد واسط این اثر نامطلوب مشخص نشده است. به نظر می‌رسد بخشی از این رابطه با بررسی تغییرات بیان ژن‌ها در بافت چربی قابل توجیه باشد.

بر اساس اعلام پژوهشگاه رویان، دکتر علیرضا علیزاده، سولماز مولایی، دکتر عبدالحسین شاهوردی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، با هدف بررسی تغییرات بیان ژن‌ها در بافت چربی به بررسی تغییرات بیان ژن‌های دخیل در مسیر متابولیسم استروئیدها با در نظر گرفتن مصرف چربی در رژیم غذایی پرداختند.

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Andrologia به چاپ رسیده است، نشان داد، بیان ۱۷β HSD5 و ۱۷β HSD3 که در متابولیسم آندروژن‌ها (هورمون‌های جنسی مردانه) مؤثر هستند تغییری نمی‌کند، در حالی که بیان ۱۷β HSD7 و ۱۷β HSD12 که در متابولیسم استروژن‌ها (هورمون‌های جنسی زنانه) مؤثر هستند به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد؛ این یافته بدان معنی است که تأثیر اسیدهای چرب اشباع و ترانس رژیم غذایی در تغییر جهت متابولیسم به سمت تولید استروژن بوده و عملاً تأثیری بر متابولیسم آندروژن ندارد. بررسی ویژگی‌های ظاهری و تغییرات هورمونی نیز یافته فوق را تأیید کرد.