سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون درمان وزیر بهداشت گفت: بیمارستان ها نیز بر اساس تعداد تخت های موجود به چهار لایه تقسیم بندی شده اند به صورتی که در لایه اول، بیمارستان‌های محلی قرار دارند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در دیدار با پروفسور هلگر شومان مشاور سازمان جهانی بهداشت  از دانشگاه McMaster  کانادا  گفت: تدوین محصولات دانشی از دو سال پیش در وزارت بهداشت به صورت جدی با مشاکت افراد صاحب نظر و برجسته هر رشته تخصصی از گروه‌های بورد و انجمن های علمی و تخصصی آغاز شد.
 
جان بابایی گفت: زیربناهای تدوین گایدلاین ها استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر بین المللی و گایدلاین ها و استانداردهای خدمتی  در کشورهایی با شرایط تقریبا مشابه کشور ما از نظر میزان درآمد، هزینه و تولید ناخاص داخلی بود.
 
وی گفت: غیر از افراد برجسته هر رشته، از متخصصین جوان نیز که با متدولوژی تدوین گایدلاین آشنایی و تجربه کافی دارند برای ایجاد ظرفیت دانشی پایدار در افراد برای سالهای متمادی بهره مند شدیم.
 
معاون درمان وزارت بهداشت  گفت: همزمان با تدوین گایدلاین، استانداردهای هر خدمت جهت حفظ کیفیت خدمات و بهبود آن نگارش شد تا بر مبنای آن بتوان معیار درست انجام خدمات را مشخص کرد، برای مثال در ضوابط اجرایی اعمال قلب و عروق مشخص شده چه افرادی و براساس کدام خدمت می توانند این اعمال را انجام دهند.

بیمارستان‎ها در چهار لایه تقسیم بندی شده‎‌اند

جان بابایی با بیان اینکه سطح بندی خدمات از دیگر اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر بوده که معاونت درمان صورت گرفته است، گفت: در سطح بندی خدمات اجازه ارائه خدمت بر اساس گایدلاین ها و استانداردهای خدمت داده خواهد شد.
 
وی افزود: بیمارستان ها نیز بر اساس تعداد تخت های موجود به چهار لایه تقسیم بندی شده اند به صورتی که  در لایه اول، بیمارستان‌های محلی قرار دارند، لایه دوم بیمارستان های زیر صد تخت، لایه سوم بیمارستان های مراکز استان ها و لایه چهارم مربوط به بیمارستان های موجود در مراکز قطب و ریفرال هستند، این لایه بندی سبب ارائه خدمات در قالب یک ساختار نظام ارجاع مانند خواهد شد.

مشارکت بیمه ها سبب  صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: از دیگر اقدامات ما همراه ساختن سازمان های بیمه در استقرار محصولات دانشی بوده که براساس آن خرید راهبردی خدمات برای سازمان های مذکور فراهم شده است، مشارکت بیمه ها سبب  صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد همچنین از محل این صرفه جویی می توان خدمات نوین و جدیدتری را با پوشش بیمه ای وارد چرخه خدمت نماییم.
 
جان بابایی با  تاکید بر این که همه کشورها منابع محدودی برای ارائه خدمت به مردم دارند و تلاش ما استفاده درست از منابع است، افزود: مدیران اجرایی باید اعتقاد پیدا کنند که راه مدیریت منابع و مصارف، اجرای گایدلاین و راهنماهای بالینی است.

محصولات دانشی سرمایه های علمی کشور هستند

پروفسور هلگر شومان نیز در این دیدار با بیان اینکه اقدامات بسیار ارزنده ای در طراحی گایدلاین ها و استانداردهای خدمت در ایران صورت گرفته است، بیان کرد: این محصولات دانشی سرمایه های علمی کشور هستند بنابراین لزوم حفظ، به روز رسانی و آموزش در آنها وجود دارد.
 
وی تاکید کرد: استفاده درست از این گایدلاین ها ضمن صرفه جویی در منابع،  تضمین کننده بهبود کیفیت خدمات است.