سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر همکاری‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس گفت: مرحله دوم آزمون ورودی دوره‌های دکتری تخصصی سال ۹۸ این دانشگاه در ۱۲۳ رشته گرایش دارای ظرفیت پذیرش دانشجو تا ۴ تیرماه ادامه دارد.

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  ایسنا، دکتر بیژن هاشمی مدیر همکاری‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس ضمن بیان این مطلب به نحوه برگزاری آزمون دکتری دانشگاه اظهار داشت: در مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است بیش از ۵۸ هزار داوطلب برای ۵۱۸ ظرفیت پذیرش دانشگاه (شامل ۴۳۸ ظرفیت روزانه و ۸۰ ظرفیت نوبت دوم) به دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد، ۶۰۳۲ داوطلب بر اساس حد نصاب مرحله نخست، مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری دانشگاه شدند. این تعداد داوطلب اولیه متقاضی تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس، حاکی از جاذبه و مقبولیت دانشگاه در بین داوطلبان ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری تخصصی دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: در سال جاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دارای بیشترین تعداد متقاضی در بین دانشکده‌های دانشگاه بوده است.

وی افزود: مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی توسط هیأتی منتخب از اعضای هیأت علمی و مدیران گروه‌ها آموزشی تحت نظارت معاون آموزشی دانشکده و مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس در ۱۲۳ رشته – گرایش برگزار می‌شود. در این مرحله ارزیابی داوطلبان بر اساس سوابق آموزشی، پژوهشی، جوایز، اختراعات و طرح‌های تحقیقاتی و … (به میزان ۴۰ درصد) و مصاحبه علمی حضوری (به میزان ۶۰ درصد) توسط اعضای هیأت علمی منتخب انجام می‌شود. در نهایت پذیرش داوطلبان بر مبنای ضریب وزنی ۵۰ درصد از نمره مرحله اول آزمون کتبی سازمان سنجش آموزش کشور و ۵۰ درصد مرحله دوم بررسی سوابق علمی و مصاحبه حضوری داوطلبان انجام خواهد شد.

مدیر همکاری‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به زمان اعلام نتایج گفت: نتایج مرحله دوم داوطلبان (بررسی سوابق علمی و مصاحبه حضوری) اواسط تیرماه به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام و نتایج نهایی آنان بر اساس نمره نهایی داوطلبان، حد نصاب دانشگاه و اولویت انتخابی داوطلبان در اوایل شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان و دانشگاه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی سوابق علمی و مصاحبه دکتری برای دو گروه از داوطلبان (شامل افراد معرفی شده از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی و نیز داوطلبان استعدادهای درخشان) انجام می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، هاشمی افزود: تعداد داوطلبان متقاضی پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در دانشگاه ۴۲۸ نفر برای ۱۵ دانشکده بوده است که ۲۱۰ نفر از آنان، حائز شرایط اولیه پذیرش برای شرکت در جلسه مصاحبه بوده و با توجه به تعداد رشته‌ها و داوطلبان واجد شرایط، دانشکده هنر و معماری دارای بیشترین متقاضی پذیرش از طریق استعدادهای درخشان را دارا می‌باشد. تعداد داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در دوره‌های دکتری تخصصی سال جاری دانشگاه دارای رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.

مدیر همکاری‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس در عین حال یادآور شد: بررسی سوابق علمی و مصاحبه این داوطلبان همزمان با سایر داوطلبان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه بر اساس آئین نامه اختصاصی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مصوب شورای دانشگاه انجام می‌شود و ارزیابی این داوطلبان بر اساس ۴۰ درصد امتیاز سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد سوابق آموزشی و ۳۰ درصد مصاحبه علمی حضوری صورت می‌پذیرد و داوطلبان واجد شرایط در این سهمیه در سقف ظرفیت مربوط در صورت کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات فوق و تأیید گروه آموزشی، معاون آموزشی دانشکده و موافقت معاون آموزشی دانشگاه و تأیید نهایی سنجش آموزش کشور در دانشگاه پذیرفته خواهند شد.