سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – انتقال و ماموریت به خارج از دانشگاه اعضای هیات علمی پیمانی مهیا شد. فوق العاده مناطق امنیتی عملیاتی تا ۲۵ درصد حقوق رتبه پایه و فوق العاده شغل هیات علمی دانشگاه پیام نور لحاظ می‌شود.

برقراری پایه‌های تشویقی نیرو‌های اداری قراردادی / تخصیص فوق العاده مناطق امنیتی و عملیاتیبه گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حاجی محمد علی مدیر کل امور اداری دانشگاه پیام نور  با اشاره به آخرین اقدامات حوزه امور اداری درباره نیرو‌های اداری و علمی اظهار کرد: اجرای دستور العمل نحوه انتصاب مدیران دانشگاه در فرایند رسیدگی به پیشنهاد انتصاب در سمت‌های مدیریتی و سرپرستی از جمله اقدامات مهم این حوزه است که بر این اساس ارتقا پلکانی در اخذ سمت‌ها رعایت خواهد شد و به عنوان مثال تخصیص پست رئیس اداره منوط به سابقه عضو در پست کارشناس مسئول خواهد بود.

وی همچنین از برقراری فوق العاده مناطق امنیتی و عملیاتی برای اعضای هیئت علمی و غیر علمی خبر داد و گفت: فوق العاده مناطق امنیتی عملیاتی حداکثر تا میزان ۲۵ درصد حقوق رتبه پایه و فوق العاده شغل لحاظ خواهد شد.

امکان انتقال و ماموریت به خارج از دانشگاه اعضای هیات علمی پیمانی

حاجی محمدعلی با عنوان اینکه با مصوبه هیئت امنا امکان انتقال و ماموریت به خارج از دانشگاه مهیا شد، تصریح کرد: بر این اساس انتقال و ماموریت اعضای هیئت علمی پیمانی و همچنین انتقال و ماموریت اعضای غیرهیئت علمی، پیمانی و قراردادی به خارج از دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: تقاضای ارتقا رتبه شغلی اعضای غیر هیئت علمی در قالب دستورالعمل جدید موضوع مصوبات هیئت امنا نیز بررسی شده است.

حاجی محمد علی همچنین به اقدامات اخیر حوزه اداری درباره اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام پرداخت فوق العاده مدیریت (حق سمت) اعضا بر اساس تعداد دانشجو در مراکز و واحد‌ها و همچنین اخذ مجوز بازخرید سنوات اعضای هیئت علمی متقاضی مطابق اعضای غیرهیئت علمی حداکثر به میزان ۲ ماه برای هر سال خدمات موثر در دانشگاه پیام نور از جمله این اقدامات است.

وی همچنین افزود: با توجه به مصوبه هیئت امنا، بهره مندی اعضای هیئت علمی پیمانی از تسهیلات ماموریت آموزشی محقق و تا به حال احکام ماموریت بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط، صادر شده است.

وی یادآور شد: تسهیلات ایجاد شده برای ارتقا اعضای هیئت علمی در دو سال گذشته علاوه بر پاسخگویی به مطالبات اعضاء متقاضی، نقش قابل توجهی در اصلاح هرم نیروی انسانی و ارتقاء آن داشته است.

تسهیلات ارتقا اعضای هیئت علمی پیام‌نور