سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  رئیس دانشگاه تهران گفت: متاسفانه وزارت علوم برای فرصت مطالعاتی دوره دکتری ارز نیمایی اختصاص نداد.

در سهمیه فرصت مطالعاتی دوره دکتری به ما ارز نیمایی ندادند/ سهمیه فرصت مطالعاتی نسبت به سال قبل نصف شده استمحمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سهیمه فرصت مطالعاتی دوره دکتری، اظهار کرد: ما ۲ روش برای ارائه سهمیه فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکتری داریم؛ در روش نخست وزارت علوم با دادن   ارز نیمایی به دانشجویان سهمیه می‌دهد و در روش دیگر دانشگاه تهران با استفاده از منابع مالی به دانشجویان سهمیه فرصت مطالعاتی می‌دهد.

نیلی احمدآبادی بیان کرد: متاسفانه برای سهمیه فرصت مطالعاتی دوره دکتری ارز نیمایی تخصیص داده نشد که این اتفاق خوبی نیست، همچنین سهیمه‌ای که وزارت علوم به ما داده است کمتر از نصف سهمیه سال گذشته است، در این شرایط حتما باید دانشجو بپذیریم زیرا حضور دانشجو به توسعه علم کمک می‌کند و ارتباطات بین اللملی را گسترش می‌دهد.

مشکلات کشور از ظرفیت دانشگاه‌ها کمتر است

رئیس دانشگاه تهران یادآوری کرد: از اینکه دانشگاه‌ها به مشکلات کشور بپردازند حمایت می‌کنیم؛ مشکلات موجود در کشور از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مشکلات بسیار کمتر است، قبول داریم از ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود، اما اگر تلاش کنیم می‌توانیم این بهره‌وری را تقویت کنیم و ارتقا دهیم.