سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  حاجتی گفت: برای سال تحصیلی جدید هیچ تغییری در آزمون رشته‌های علوم پایه پزشکی در کشور نداریم.

صدور مجوز جذب دانشجو در برخی رشته‌های خاص مقطع دکتری/ تغییری در آزمون علوم پایه پزشکی ایجاد نشده استجمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رشته‌های علوم پایه در آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نسبت به سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است و تنها بر اساس توان دانشگاه پذیرش برخی از رشته‌ها دچار تغییرات کمی شده است.

پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی مبتنی بر نیاز بازار

وی ادامه داد: ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی کشور بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها دچار تغییراتی شود به همین دلیل پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها بر اساس نیاز بازار و میزان اشتغال انجام می‌شود و ممکن است، در همین راستا ممکن است پذیرش دانشجو در برخی از دانشگاه‌ها کاهش پیدا کند.

حاجتی تاکید کرد: برخی از دانشگاه‌ها رشته‌های جدیدی را بر اساس نیاز بازار پیشنهاد کرده‌اند که در صورت تصویب در دفتر گسترش و واجد شرایط بودن مجوز جذب دانشجو به این مراکز آموزشی داده می‌شود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت بیان کرد: مجوز پذیرش دانشجو در برخی رشته‌های خاص مانند آینده پژوهی در مقطع دکتری براساس مصوبه وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها  داده شده است.

ضرورت برگزاری الکترونیکی آزمون‌های جامع

وی گفت: آزمون‌های جامع با توجه به امکانات دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و من معتقدم که آزمون‌های میان دوره، جامع علوم پایه پزشکی و پیش کار‌ورزی باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

حاجتی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه منابع مالی دچار مسائل مختلفی شده‌اند، اما به طور کلی اینگونه مشکلات نباید مانع از برگزاری آزمون‌های مختلف در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت الکترونیکی شود.