کاهش تعداد صندلی‌های خالی علمی کاربردی از مهرماه/توقف فعالیت ۲۵ درصد مدرسان دانشگاه