سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نرخ تمایل تحصیل‌کردگان به مهاجرت از کشور، در کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۷۰ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه گزارش تدوین شده در پژوهشکده سیاستگذاری علوم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با موضوع جابه جایی بین المللی دانشجویان و تحصیلکردگان ارائه شد.

در این گزارش ضمن اشاره به پژوهش صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ در مورد تمایل به مهاجرت در کشور اعلام شد براسا س نتایج این پژوهش، حدود ۸.۱ میلیون نفر ازایرانیان به مهاجرت از کشور تمایل داشتند و از این تعداد نیز صرفا ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرده اند برای مهاجرت برنامه دارند.

در ادامه این گزارش ضمن تاکید بر این موضوع که تمامی کشورهای جهان ذیل سیاست تحصیلی، سیاست مهاجرتی نیز دارند بر لزوم تدوین سیاست بازگشت و چرخش نخبگان تاکید شد.

در ادامه اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن می توان به، تغییر دیدگاه‌های رایج پیرامون مهاجرت نخبگان، سیاستگذاری در بهره‌گیری از نخبگان پس از دانش آموختگی، ارزیابی کیفی سطح وضعیت تحصیلات نخبگان خارج از کشور، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان خارجی و نظام تصمیم سازی کشور، و سیاستگذاری به منظور بهبود وضعیت تحصیلکردگان بیکار در کشور اشاره کرد.  

همچنین، نیاز به سیاست‌های عملی در جذب و به کارگیری دانشجویان مسلمان خارجی در کشور، تأمین زیرساخت‌های جذب اساتید و محققین خارجی، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت مسلمانان‌آسیای میانه و ترسیم برنامه برای سیاست‌های بالادستی جذب نخبگان از دیگر پیشنهاداتی بود که مطرح شد.