سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان امروز برای انجام ویرایش و انتخاب رشته مهلت دارند.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

ثبت نام اینترنتی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، مهلت مجدد انتخاب رشته و ویرایش رشته‌ محل‌های انتخابی داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه آزاد که از روز چهارشنبه ۳ مرداد آغاز شده بود،  ساعت ۲۴ امروز جمعه ۵ مرداد پایان می‌یابد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org برای ثبت و یا ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند.

پیش از این ویرایش رشته محل‌های انتخابی داوطلبان کارشناسی ارشد از ۳۰ تیر آغاز شده و ساعت ۲۴ روز دوشنبه اول مرداد پایان یافته بود.