دانشگاه آزاد طی اطلاعیه‌ای از آغاز مهلت مجدد ویرایش و ادامه ثبت نام انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ خبر داد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری