سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > کچوئیان گفت: دانشگاه‌های پیام نور، علمی -کاربردی، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای را نیازمند ساختاری برای ارزیابی کیفیت هستند.

دانشگاه فنی و حرفه ای نیازمند ساختار ارزیابی کیفیت هستندبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا کچوئیان، معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  این معاونت را شامل اداره کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی، مدیریت بالندگی حرفه‌ای منابع انسانی و مرکز سنجش شایستگی‌های عمومی و تخصصی خواند و در خصوص مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های معاونت در نمایه برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: تشکیل و فعال سازی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و کارگروه‌های تخصصی، ارزیابی مدیریت عملکرد سازمانی مدیران و کارکنان، ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی و همکاری در راستای اجرای ارزیابی بیرونی و اجرای بازدید‌های نظارتی با رویکرد جدید از اهم فعالیت‌های اداره کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی به شمار می‌رود.

وی در ادامه، مدیریت و اجرای دوره‌های مهارت آموزی و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، طراحی و انتشار نشریه بالندگی حرفه ای، تولید پیام‌های صوتی آموزشی و ارائه تقویم آموزش بر اساس نیازسنجی را از اهم فعالیت‌های مدیریت بالندگی حرفه‌ای معرفی کرد.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان، سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای سرپرستان شبانه روزی، تدوین مدل شایستگی‌های حرفه‌ای منابع انسانی دانشگاه، ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای مهارت آموزان ورودی سال ۱۳۹۵ و تدوین و اجرای طرح سنجش ارزش افزوده آموزشی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان را از اقدامات و فعالیت‌های مرکز سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای عمومی و تخصصی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانست.

نائب رئیس شورای نظارت، تهیه نقشه جامع استانی با لنز نظارت به صورت فصلی، بررسی وضع نیروی انسانی دانشگاه، رصد ساختار‌های موجود در دانشگاه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدل‌های نوین نظارت و ارزیابی و انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات جهانی، بومی سازی و کاربست آن‌ها در دانشگاه را از دستورات مهم ریاست دانشگاه فرهنگیان به معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اعلام کرد.

وی گفت: تنقیح آیین نامه‌ها و شیوه نامه و دستورالعمل، رصد مداوم استان‌ها در تمامی ابعاد، تعامل با سایر معاونت ها، جمع آوری الگو‌های ملی تجربه شده در خصوص نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و تعامل با مراکز نظارت و ارزیابی سایر دانشگاه‌های کشور برخی دیگر از  انتظارات رئیس دانشگاه از این معاونت به شمار می‌رود.

این مقام مسئول، ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده ۲ آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای عمل به بند«ه» ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرایند‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را مبنای دستورالعمل شورا ذکر کرد.

دانشگاه های مهارتی و ماموریت گرا نیازمند ساختاری برای کیفیت بخشی هستند

نائب رئیس شورای نظارت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌های پیام نور، علمی -کاربردی، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای را نیازمند ساختار تفضیلی بیشتر برای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانست و افزود: برابر با تبصره ۶ ماده ۵ آیین نامه شورا‌ها این مراکز دانشگاهی می‌توانند ساختار مدیریتی متناسب با شرایط دانشگاه ایجاد کنند.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، ترکیب اعضای شورا را شامل رئیس شورا، نائب رئیس شورا، دبیر شورا، سه تا ۵ نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر و دارای تجربه مرتبط دانست و تصریح کرد: اعضای حقیقی شورا به پیشنهاد معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب و مدت زمان عضویت این افراد ۲ سال و انتصاب مجدد آن‌ها نیز بلامانع است.

وی تاکید کرد: شورا می‌تواند در صورت لزوم از افراد مطلع و ذی صلاح بدون حق رای برای شرکت در جلسه دعوت کند.

کچوئیان اهداف و عملکرد دانشگاه به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش ها، نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه، ارتقای کیفیت مولفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی دانشگاه و نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایند‌های اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه را از جمله اهداف شورای نظارت برشمرد.

وی اظهار کرد: افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام‌مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه‌های عملکردی دانشگاه، تقویت زمینه‌های پاسخگویی دانشگاه به ذی نفعان داخلی و بیرونی، همچنین ارتقا و تضمین کیفیت نظام‌مند دانشگاه از طریق بررسی و مقایسه وضع موجود با استاندارد‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیز برخی دیگر از اهداف این شورا به شمار می‌رود.

نائب رئیس شورا در خصوص رسمیت جلسات و مصوبات شورا گفت: جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا و به شرط حضور رئیس یا نائب رئیس شورا رسمیت دارد.

وی بیان کرد: مصوبات شورا با آرای بیش از نصف اعضای حاضر، معتبر و با ابلاغ رئیس موسسه لازم الاجرا خواهد بود.

کچوئیان تصریح کرد: شورا حداقل یک بار در ماه تشکیل و در صورت لزوم با درخواست مدیر و موافقت رئیس دانشگاه نسبت به برپایی جلسه فوق العاده اقدام می‌کند.

نائب رئیس شورا افزود: ابلاغ، پیگیری و ارائه گزارش از میزان تحقق اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیر شوراست و بررسی درخواست ها، اولویت بندی موضوعات، تهیه برنامه زمانی برای تشکیل جلسات شورا، هماهنگی گروه‌های تخصصی، تنظیم جلسات با هماهنگی رئیس شورا و ابلاغ مصوبات و ثبت و ضبط سوابق از وظایف کاری دبیر شورا به حساب می‌آید.

کچوئیان، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور توسعه مدیریت و پشتیبانی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور توسعه مدیریت و پشتیبانی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی و کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را از عناوین مهم کارگروه‌های تخصصی شورای نظارت دانست.

۰ ratings0/5