سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۹ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

بسته خبری ۱۹ تیر ۹۷

ویراستار: فاطمه کریم خان / گوینده: معصومه محمدپور

۰ ratings0/5