سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > دادگری گفت: تدوین پروتکل استاندارد مراقبتی برای پایش یکپارچه اقدامات و کاهش بار مالی موثر است.

پروتکل استاندارد مراقبتی بار مالی درمانی را کاهش می‌دهدبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از   حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی دادگری، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ارتقای و بهره وری سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: با پیشرفت علم پزشکی و گستردگی علوم مرتبط و تخصص‌ها در حرفه پزشکی لزوم تدوین پروتکل‌های استاندارد اجرایی در موقعیت‌های بالینی بیش از پیش احساس می‌شود؛ بنابراین تدوین پروتکل‌های استاندارد مراقبتی منجر به یکسان سازی نحوه ارائه مراقبت و امکان ثبت و پایش یکپارچه آن می‌شود.
 
وی افزود: شواهد نشان داده اند که کاربرد پروتکل‌ها با رضایت قابل توجه بیمار، پرستار و مدیران پرستاری همراه بوده و می‌تواند طول مدت بستری بیمار در بیمارستان را نیز کاهش دهد علاوه بر این، کاربرد استاندارد‌ها به هزینه اثربخشی اقدامات منجر شده و کاهش بار مالی قابل توجهی را به دنبال دارد.
 
دادگری گفت: پروتکل‌ها و استاندارد‌ها ابزار مهمی در تصمیم گیری در بالین هستند و از مداخلات بی اثر و بعضا خطرناک و بی مورد جلوگیری می‌کند؛ انضباط حاکم به دنبال بکارگیری استاندار‌ها از نظر اخلاقی و قانونی نیز حائز اهمیت است و فرایند پیگیری مسائل مرتبط به مسایل قانونی را تسهیل می‌نماید. نتایج حاصل از اقدامات مبتنی بر استاندارد‌ها به پژوهشگران حوزه بالینی امکان برای اثربخشی پروسیجر‌ها را می‌دهد و به شکل گیری شواهد علمی متقن و منظم کمک می‌کند.
 
مدیر کل دفتر توانمندسازی و ارتقای و بهره وری سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری تصریح کرد: باعنایت به اهمیت تدوین استاندارد‌های حرفه‌ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات بالینی پرستاری و پیشگیری از خطا‌های حرفه ای، معاونت پرستاری وزارت بهداشت با همکاری دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و مرکز تحقیقات تعرفه سلامت معاونت درمان اقدام به سازماندهی فرایند تدوین و بازنگری استاندارد حرفه‌ای پرستاری کرده است. براساس اولویت تعیین شده موضوعاتی نظیر سقوط بیمار و ساکشن در فهرست اولیه قرار گرفتند که پروتکل پرستاری برای آن‌ها تدوین می‌شود.

ابلاغ دستورالعمل جدید انتقال خون

وی گفت: همچنین در خصوص موضوعاتی مانند انتقال خون که پروتکل آن قبلا تدوین شده، دستورالعمل اجرایی آن به زودی ابلاغ می‌شود.
 
دادگری افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد با بهره گیری از صاحبنظران، پژوهشگران، انجمن‌های علمی، مراکز علمی تحقیقاتی سازمان نظام پرستاری، دانشگاهیان و اساتید برجسته پرستاری به سرعت تدوین و بازنگری پروتکل‌ها و استاندار‌ها در حرفه پرستاری انجام پذیرید و از سوی معاونت جهت اجرا ابلاغ شود.