سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > اصغری گفت: در کشور محصول تراریخته داخلى که به تولید انبوه رسیده باشد، نداریم اما از لحاظ قانونى مشکلى براى تولید این محصولات وجود ندارد.

کار نشود در انتظار تایید/ امکان تولید محصول تراریخته ایرانی وجود دارد/ برخورد قاطعانه با متخلفانی که برچسب گذاری را دور بزننداصغرى رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگارحوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به وجود محصولات تراریخته در کشور گفت: فقط دانه‌هاى روغنى چهارگانه که براى روغن کشى استفاده مى‌شوند به همراه پنبه که در صنایع نساجى مصرف مى شود، وارداتى هستند.

اصغرى تاکید کرد: تاکنون محصول تراریخته داخلى که به تولید انبوه رسیده باشد در کشور نداریم اما از لحاظ قانونى مشکلى براى تولید وجود ندارد و این فرصت در قانون فراهم است که فرآورده‌‍‌هاى تراریخته ایرانی مى‌توانند با اخذ شرایط ایمنى زیستی مجوز تولید بگیرند.

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد: سازمان غذا و دارو یکى از ارکان تایید ایمنى زیستى به خصوص در زمینه محصولات غذایى تراریخته محسوب مى شود اما ارگان هاى دیگرى، چون سازمان محیط زیست نیز در آن نقش دارند.

هیچ فرآورده تراریخته ای مجوز تولید انبوه نگرفته است

اصغرى با تاکید بر اینکه هیچ فرآورده تراریخته ایرانى در بازار نداریم، گفت: هیچ فرآورده تراریخته مجوز گرفته براى تولید انبوه در کشور وجود ندارد.

وى ادامه داد: نمونه‌هاى آزمایشگاهى محصولات تراریخته ایرانى ممکن است، وجود داشته باشد اما این محصولات مجوز تولید انبوه نگرفته‌اند البته در کشور امکان تولید محصولات تراریخته وجود دارد.

جزئیات برچسب گذاری محصولات تراریخته

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه درج برچسب بر روى محصولات تراریخته الزامى است، گفت: بر اساس مصوبه جدید سازمان غذا و دارو محصولاتى که نمونه مشابه تراریخته در بازار دارند ملزم به ثبت تراریخته نبودن محصولات خود در سازمان غذا و دارو هستند.

اصغرى در پاسخ به اینکه روغن‌هاى با برچسب تراریخته کمتر در فروشگاه به چشم مى‌خورد، گفت: بر اساس ابلاغیه سازمان غذا و دارو و براى آنکه به صنعت فشارى تحمیل نشود، باید تراریخته بودن با برچسب جت پرینت روى برخى محصولات که تولید قبل هستند، مشخص شوند اما در محصولات تولید جدید باید عبارت تراریخته بر روى آن‌ها درج شده باشد.

وى با تاکید بر متخلفان در زمینه برچسب گذارى محصولات تراریخته گفت: هر تولید کننده که در سال ٩٧ به محصول خود برچسب تراریخته نزده باشد تخلف کرده است و با آن قاطعانه برخورد مى کنیم.

کار نشود در انتظار تایید/ امکان تولید محصول تراریخته ایرانی وجود دارد/ برخورد قاطعانه با متخلفانی که برچسب گذاری را دور بزنند