سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – با انتشار فراخوان مسابقه دانش‌آموزی نور؛گرامیداشت ابن‌رزاز جزری، تاکنون بیش از ۴ هزار و ۴۲۰ دانش‌آموز در قالب هزار و ۸۳۳ گروه در این مسابقه شرکت‌ کرده‌اند.

آزمایشگاه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا پس از اعلام آغاز دوره سوم مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌رزازجزری از موثرترین دانشمندان علم رباتیک و بنیانگذار مکانیزم‌های مکانیکی، توزیع پوسترهای این مسابقه در مدارس و پژوهشسراها آغاز شد.

در  دور سوم این مسابقه تاکنون بیش از ۴ هزار و ۴۲۰ دانش‌آموز در قالب هزار و ۸۳۳ گروه درآن شرکت ‌کرده‌اند که در مجموع تا این لحظه هزار و ۷۵ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است.

در حال حاضر از کشور عراق ۱۱ دانش‌آموز در قالب ۷ گروه، پاکستان ۱۰ دانش‌آموز در قالب ۷ گروه و افغانستان ۶۰ دانش‌آموز در قالب ۲۵ گروه در مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌رزاز جزری شرکت کرده‌اند.

مسابقه دانش‌آموزی نور در حال برگزاری است و اطلاع ‌رسانی فراخوان این مسابقه از دی‌ماه سال ۹۶ آغاز شده ‌است. نحوه شرکت در این مسابقه ساخت فیلم‌های علمی ۶۰ ثانیه‌ای با موضوع ساخت مکانیزم‌های حرکتی و آزمایش‌هایی در مباحث مختلف مکانیک است و دانش‌آموزان تا ۱۰ شهریور ۹۷ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

اولین دوره مسابقه نور در مهرماه سال ۱۳۹۴ به نام مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌هیثم با موضوع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی یک ‌دقیقه‌ای در حوزه فیزیک نور برگزار شد که بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز با یک هزار و ۶۰۰ فیلم در این مسابقه شرکت کردند.