پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی رشته های علوم انسانی در کشور تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

حرکت به سمت هم افزایی علمی تخصصی در سطح ملی و کمک به توسعه علمی و تحقق چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور، تعمیق و توسعه همکاری ها و انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی و ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز و زمینه سازی گسترش ارتباطات فعال و مؤثر متقابل از اهداف این تفاهم نامه همکاری ذکر شده است.

همکاری در طراحی و اجرای طرح های کلان ملی در حوزه های تخصصی، همکاری جهت استقرار نظام ملی نوآوری در پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده طرفین از تولیدات علمی پژوهشی طرف مقابل با حفظ حقوق مادی و معنوی و برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی در موضوعات مورد علاقه طرفین برخی از زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.

رشته تاریخ اجتماعی شیعیان

همچنین همکاری در تأسیس گرایش تاریخ اجتماعی شیعیان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، طراحی و اجرای دانشنامه های تخصصی در حوزه های مورد توافق و مشارکت در طراحی قطب های علمی تخصصی از دیگر موضوعات همکاری در این تفاهم نامه می باشد.

این تفاهم نامه به امضای حجت الاسلام و المسلمین نظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات و فرهنگی رسید.