سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آزمون دکتری ۹۲ : لینک دانلود دانلود استعداد تحصیلی دکتری ۹۲ علوم پایه به صورت رایگان به داوطلبان دوره دکتری ارائه  می شود.
توجه داشته باشید که طرح سوالات دکتری ۹۲ به صورت ۱۰۰*۱۰۰ صحیح نمی باشد لذا ارائه پاسخنامه نیز خالی از اشکال نخواهد بود.

 

 

 

دانلود استعداد تحصیلی دکتری علوم پایه ۹۲

دانلود استعداد تحصیلی علوم پایه دکتری ۹۲

 

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 

 

 

سوالات آزمون دکتری ۹۲

۲۲۰۱-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی-چینه و فسیل شناسی ۹۲
۲۲۰۲-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – زمین شناسی نفت ۹۲
۲۲۰۳-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – رسوب شناسی – سنگ شناسی رسوبی ۹۲
۲۲۰۴-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – آب شناسی ۹۲
۲۲۰۵-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی ۹۲
۲۲۰۶-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – زیست محیطی ۹۲
۲۲۰۷-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – ژئو شیمی ۹۲
۲۲۰۸-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – پترولوژی ۹۲
۲۲۰۹-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – اقتصادی ۹۲
۲۲۱۰-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زمین شناسی – تکتونیک ۹۲
۲۲۱۱-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – شیمی فیزیک ۹۲
۲۲۱۲-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – شیمی آلی ۹۲
۲۲۱۳-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – شیمی تجزیه ۹۲
۲۲۱۴-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – شیمی معدنی ۹۲
۲۲۱۵-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – شیمی کاربردی ۹۲
۲۲۱۶-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – پلیمر ۹۲
۲۲۱۷-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – الکتروشیمی ۹۲
۲۲۱۸-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه شیمی – فیتوشیمی ۹۲
۲۲۱۹-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – هواشناسی ۹۲
۲۲۲۰-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی ۹۲
۲۲۲۱-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی ۹۲
۲۲۲۲-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی ۹۲
۲۲۲۳-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری ۹۲
۲۲۲۴-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری ۹۲
۲۲۲۵-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی جانوری ۹۲
۲۲۲۶-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- سلولی و ملکولی ۹۲
۲۲۲۷-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- بیوشیمی ۹۲
۲۲۲۸-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- ژنتیک ۹۲
۲۲۲۹-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- میکروبیولوژی ۹۲
۲۲۳۰-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- بیوفیزیک ۹۲
۲۲۳۱-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه زیست شناسی- زیست فناوری ۹۲
۲۲۳۲-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – آمار ۹۲
۲۲۳۳-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – ریاضی محض ۹۲
۲۲۳۴-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – ریاضی کاربردی ۹۲
۲۲۳۵-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – فیزیک دریا ۹۲
۲۲۳۶-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – جانوران دریا ۹۲
۲۲۳۷-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه نانو فیزیک ۹۲
۲۲۳۸-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه فیزیک ۹۲
۲۲۳۹-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه ژئوفیزیک – فوتونیک ۹۲
۲۲۴۰-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه ژئوفیزیک – لرزه شناسی ۹۲
۲۲۴۱-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه ژئوفیزیک – زلزله شناسی ۹۲
۲۲۴۲-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه ژئوفیزیک – الکترومغناطیسی ۹۲
۲۲۴۳-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه ژئوفیزیک – گرانی سنجی ۹۲
۲۲۴۴-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه نانو شیمی ۹۲
۲۲۴۵-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) ۹۲
۲۲۴۶-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – بیوانفورماتیک ۹۲
۲۲۴۷-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – علوم کامپیوتر ۹۲
۲۲۴۸-سوالات آزمون دکتری ۹۲ سراسری – مجموعه علوم شناختی ۹۲

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری

سوالات آزمون عمومی
سوالات زبان عمومی دکتری ۹۰ و ۹۱
دانلود سوالات زبان عمومی انگلیسی دکتری ۱۳۹۰
دانلود سوالات زبان عمومی انگلیسی دکتری ۱۳۹۱
دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری ۱۳۹۱ , ۱۳۹۰
سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۳۹۱
دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و انسانی
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۱
دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۱
سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۳۹۰ ( به زودی)
دانلود سوالات آزمون تخصصی ۱۳۹۱
گروه علوم انسانی :
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی
گروه علوم پایه
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی
گروه فنی و مهندسی
دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مهندسی برق

دانلود استعداد تحصیلی دکتری ۹۲ علوم پایه سال ۹۲