سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۳ سراسری : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تغییرات آزمون دکتری سال ۹۳ از جمله نمره منفی سوالات زبان انگلیسی آزمون دکتری سراسری ۹۳ را اعلام کرد.

دکتر ابراهیم خدایی از نمره منفی زبان عمومی در آزمون دکتری ۹۳ خبر داد و گفت : ضریب درس زبان نیز از ۲ به یک تغییر یافته است و به همین منظور زمان آزمون زبان از ۱۰۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

نمره منفی زبان دکتری ۹۳

نمره منفی زبان انگلیسی آزمون دکتری ۹۳ ۹۴ | نمره منفی آزمون دکتری ۹۳ – ۹۴ |نمره منفی زبان انگلیسی عمومی در آزمون دکتری ۹۳ – ۹۴ | نمره منفی زبان دکتری ۹۳ ۹۴

نمره منفی زبان انگلیسی آزمون دکتری ۹۳

در آزمون دکتری سال ۹۳ نمره منفی زبان انگلیسی آزمون دکتری اعمال شد.