منابع دکتری پردیس خودگردان مدیریت – دکتری نیمه متمرکز پردیس خودگردان
منابع دکتری پردیس خودگردان سال ۹۳ – منابع آمادگی ازمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه مدیریت کد ۲۱۱۸ – جزوات دکتری مدیریت | منابع دکتری پردیس خودگردان سال ۹۳ – منابع دکتری پردیس خودگردان مدیریت

امادگی آزمون دکتری پردیس مدیریت
بسته اول آمادگی آزمون دکتری پردیس خودگردان سال ۹۳
دکتری پردیس مدیریت بازرگانی – دکتری پردیس مدیریت دولتی – دکتری پردیس مدیریت فناوری اطلاعات – دکتری پردیس مدیریت – دکتری پردیس مدیریت رسانه ای – دکتری پردیس مدیریت گردشگری – دکتری پردیس مدیریت تکنولوژی – دکتری پردیس حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاست گذاری
مجموعه دروس تخصصیی ( ریاضی – آمار – منابع انسانی پیشرفته ) ضریب ۴
منابع آمادگی ازمون دکتری پردیس مدیریت | جزوات دکتری پردیس مدیریت
جزوه و نمونه سوالات ریاضی
جزوه و نمونه سوالات آمار
جزوه و نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت
جزوه و نمونه سوالات منابع انسانی پیشرفته

بسته دوم آمادگی آزمون دکتری پردیس خودگردان سال ۹۳
سوالات دروس آزمون عمومی و استعداد تحصیلی با ضریب ۱
جزوه و سوالات استعداد تحصیلی (جزوه +کتاب +سوالات )
جزوه و سوالات زبان انگلیسی (جزوه +کتاب +سوالات )

شماره تماسهای خرید محصولات سایت آزمون دکتری :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته ها ( در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی میباشد)
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود رابه شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰ پیامک نمائید.

نکات مهم مطرح شده در دفترچه ثبت نام دکتری پردیس ۹۳ | منابع سوالات تخصصی آزمون

منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه مدیریت کد ۲۱۱۸ – جزوات دکتری مدیریت | منابع دکتری پردیس خودگردان سال ۹۳

تعداد رشته ثبت نامی
هر داوطلب فقط می تواند در یک کدرشته امتحانی، ثبت نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

منابع آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها سال ۱۳۹۳
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم اقتصادی کد ۲۱۰۶
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه مدیریت کد ۲۱۱۸
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته حسابداری کد ۲۱۱۹
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته اقتصاد نفت و گاز فقط درس اقتصاد خرد و دروس عمومی
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی کد ۲۲۲۰
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی کد ۲۲۲۹
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی کد ۲۲۲۸
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری کد ۲۲۲۳
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه ریاضی ۲ – ریاضی گرایش کاربردی کد ۲۲۳۴
منابع دکتری پردیس خودگردان مجموعه مهندسی محیط زیست ۲ -گرایش آب و فاضلاب کد ۲۳۴۴
منابع دکتری پردیس خودگردان مهندسی مکانیک ۲ -گرایش طراحی کاربردی ، گرایش مکانیک جامدات ۲۳۲۲
منابع دکتری پردیس خودگردان مجموعه مهندسی مکانیک ۴ -گرایش تبدیل انرژی کد ۲۳۲۴
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی صنایع – مهندسی صنایع کد ۲۳۵۰
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک کد ۲۳۰۱
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش مخابرات میدان کد ۲۳۰۲
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم کد ۲۳۰۳
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش قدرت کد ۲۳۰۴
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش کنترل کد ۲۳۰۵
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد ۲۳۱۰
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی شیمی ۱ – مهندسی شیمی کد ۲۳۶۰
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشینهای کشاورزی کد ۲۴۰۴
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم باغبانی و فضای سبز گرایش سبزی کاری کد ۲۴۰۶
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم باغبانی و فضای سبز گرایش میوه کاری کد ۲۴۰۷
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم باغبانی و فضای سبز گرایش گیاهان زینتی کد ۲۴۰۸
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم باغبانی و فضای سبز گرایش گیاهان دارویی کد ۲۴۰۹
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۲
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی کد ۲۴۱۳
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کد ۲۴۱۴
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی کد ۲۴۱۵
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته اقتصاد کشاورزی کد ۲۴۱۶
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کد ۲۴۲۳
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام کد ۲۴۲۵
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کد ۲۴۲۶
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی آب – آبیاری و زهکشی کد ۲۴۲۷
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته اصلاح نباتات بیومتری
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته بوم شناسی زراعی – اگرواکولوژی
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته بیوتکنولوژی کشاورزی کد ۲۴۳۵
منابع دکتری پردیس خودگردان رشته توسعه کشاورزی با کد رشته ۲۴۳۸
دروس زیر بصورت جداگانه قابل ارسال می باشند : جزوات درس متون فقه – جزوات درس شیمی تجزیه پیشرفته – جزوات درس سنگ شناسی رسوبی – جزوات درس ریاضی عمومی ۱و۲ – جزوات درس ریاضیات مهندسی با نمونه سوالات – جزوات درس انتقال حرارت و انتقال جرم – جزوات درس پدیده های انتقال – جزوات درس بازرسی گوشت بهداشت مواد غذایی دامپزشکی – جزوات درس ریاضیات رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – جزوات درش مقاومت مصالح – جزوات درس آمار و احتمال و درس زیست شناسی سلولی و ملکولی رشته بیوانفورماتیک – جزوات درس فیزیک عمومی – جزوات درس آمار و روش تحقیق رشته های برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی ، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی ، مشاوره ، روانشناسی سلامت و عمومی

94 منابع دکتری پردیس | منابع آزمون دکتری پردبس خودگردان دانشگاه ها منابع دکتری

سایت دکتری پردیس
www.PhdPardis.com

۰ ratings0/5
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,