دانشگاه الزهرا

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – شهریه دانشجویان مقطع دکتری برای دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان و انتقال از خارج دانشگاه الزهرا (س) در سال ۹۷ اعلام شد .

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، شهریه دانشجویان مقطع دکتری برای دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان و انتقال از خارج دانشگاه الزهرا (س) در سال ۹۷ اعلام شد.

ورودی رشته شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد  پروژه
سال ۹۷ نظری عملی نظری عملی
علوم انسانی ۳۸,۲۶۶,۲۵۰ ۱۰,۶۲۲,۷۱۱ ۱۰,۶۲۲,۷۱۱ ۱۰,۶۲۲,۷۱۱ ۱۰,۶۲۲,۷۱۱
علوم پایه و هنر ۳۸,۲۶۶,۲۵۰ ۱۲,۷۵۰,۳۱۵ ۱۲,۷۵۰,۳۱۵ ۱۲,۷۵۰,۳۱۵ ۱۲,۷۵۰,۳۱۵
فنی و مهندسی ۳۸,۲۶۶,۲۵۰ ۱۴,۸۷۷,۹۱۸ ۱۴,۸۷۷,۹۱۸ ۱۴,۸۷۷,۹۱۸ ۱۴,۸۷۷,۹۱۸