سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > برندگی گفت: در صورت اثبات عدم کیفیت دارو‌های تالاسمی تولید داخل نسبت به توقف تولید اقدام می‌شود.

تایید کیفیت داروی آهن زادی تالاسمی تولید ایران / تولید دارو‌های بی‌کیفیت متوقف می‌شودبه گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر برندگی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در جواب به نامه انجمن تالاسمی خطاب به هیئت مدیره این انجمن عنوان کرد: در صورت اثبات عدم کیفیت داروهای تولید داخل، اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نسبت به توقف تولید و افزایش سهم واردات نمونه خارجی از برند اصلی اقدام خواهد کرد.

در متن این نامه آمده است:

در پاسخ به نامه شماره ۸۸۴۲/۵/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ در خصوص کیفیت داروهای آهن زدای تولید داخل ،به اطلاع می رساند منابع تامین ماده اولیه مورد استفاده در داروی آهن زادی تزریقی تولید داخل، شرکت های Excella کشور آلمان، Olon و Diaspa Division mythen کشور ایتالیا بوده که همگی دارای گزارش بازدید و بررسی و تایید شرایط بهینه تولید (GMP) و نیز تایید آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی هستند.

از سوی دیگر شرکت های تولید کننده داخلی تحت نظارت و بازرسی های کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی امور دارو و مواد مخدر قرار دارند و شرایط تولید آنها به لحاظ انطباق با شرایط GMP مورد تایید قرار گرفته است؛ همچنین هر ساله به اقتضای گزارشات دریافتی از مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی و نیز به منظور پایش کیفی داروها پس از عرضه به بازار مصرف (PMQC) سری های ساخت مختلف از داروهای مورد نظر تولید داخل مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند که تاکنون موردی از عدم تایید ثبت نشده است.

در این خصوص مطالعه ای در سال های گذشته با همکاری ۹ دانشگاه علوم پزشکی در هفت استان کشور انجام شده که نتیجه نشان از تشابه اثربخشی و عوارض جانبی داروی داخلی و نمونه خارجی داشته است، از آنجا که این اداره کل نظارت بر تامین، تولید و توزیع داروی با کیفیت برای بیماران را وظیفه اصلی خود می داند، در صورت اثبات عدم کیفیت داروهای تولید داخل نسبت به توقف تولید و افزایش سهم واردات نمونه خارجی از برند اصلی اقدام خواهد کرد.

اما و اگرهای توقف تولید دارو‌های بی‌کیفیت  داخلی