سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۵ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

بسته خبری ۵ خرداد ۹۷

ویراستار: فاطمه کریمخان / گوینده: حسام‌الدین قاموس مقدم