آمریکا فقط دخانیات را تحریم نمى‌کند/ سن استعمال سیگار در ایران به ۱۳ رسیده است/ نیمی از پسران دبیرستانی مصرف قلیان را تجربه کرده‌اند