سن استعمال سیگار در ایران به ۱۳ رسیده است/ نیمی از پسران دبیرستانی مصرف قلیان را تجربه کرده اند/ایرانی‌ها روزانه ۲۰ میلیارد تومان بابت قلیان هزینه می‌کنند