سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تمرکز و توجه به افت تحصیلی در این دانشگاه گفت: در حال حاضر افت تحصیلی در برخی گروه‌های بالینی و غیربالینی این دانشگاه اتفاق افتاده است و باید تمرکز کنیم تا در بخش‌ها و رقابت‌هایی که بین دانشگاه‌های بزرگ وجود دارد و رتبه‌بندی‌هایی که دانشگاه‌ها به خصوص در بخش آموزش دارند را دنبال کنیم تا دچار مشکل نشویم.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر امیرمحسن ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا؛ با اشاره به مهمترین اولویت‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: دانشگاه برنامه‌های کوتاه مدت و فوری دارد و برنامه‌های میان مدت و برنامه‌های دراز مدت دارد که هر کدام از این ها خود دارای بخش‌های مختلفی است و دانشگاه سعی می‌کند، ضمن آغاز عملیاتی کردن بسته‌های تحول آموزش پزشکی به عنوان برنامه‌های دراز مدت خود، به چند برنامه در وضعیت کوتاه مدت یا فوری عمل کند. 

وی ادامه داد: یکی از این برنامه‌ها موضوع حاکمیت آکادمیک است که این برنامه معطوف به فعالیت اعضای هیات علمی است که به جای اینکه فول تایم باشند، فعالیت‌های آموزشی آن‌ها مبدا قرار می‌گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه از دیگر برنامه‌های این دانشگاه تمرکز بر روی فعالیت‌های بیمار محور، یعنی آموزش بالینی با محوریت مراقبت از بیمار است گفت: این موضوع عمدتا در فضای بالینی بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد و  آموزش معتقد است که هر آموزش بالینی و فعالیت بالینی باید با توجه به مراقبت از بیمار باشد و این یعنی امنیت بیمار، حفاظت از بیمار و توجه و مراقبت از بیمار با استفاده از منابع روز و مسائلی که در این موضوع مطرح است.

ضیائی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دانشگاه برای اینکه بتواند فعالیت‌های آموزشی خود را همگام با علم روز انجام دهد باید زیر ساخت‌های خود را در زمینه آی تی، یکپارچه کردن اطلاعات و بهبود ارتباطات بین بخش‌های مختلف آموزشی و آموزش کارکنان آموزشی، تکریم مراجعین به بخش آموزش بهبود بخشد که در حال حاضر این فعالیت‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین تمرکز دانشگاه بر مزیت‌های خود به عنوان برنامه میان مدت از دیگر مسائل مهم است که دانشگاه باید با توجه به این مزیت‌ها آگاه باشد که به کدام سمت می‌خواهد حرکت کند و بر اساس مزیت‌های خود روی برنامه های مختلف سرمایه‌گذاری کند که بتواند نقطه‌هایی را که لازم است به عنوان دانشگاه برتر حفظ کند و ارتقا دهد.  

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تمرکز و توجه به افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر افت تحصیلی در برخی گروه‌های بالینی و غیربالینی این دانشگاه اتفاق افتاده است و باید تمرکز کنیم تا در بخش‌ها و رقابت‌هایی که بین دانشگاه‌های بزرگ وجود دارد و رتبه‌بندی هایی که دانشگاه‌ها به خصوص در بخش آموزش دارند را دنبال کنیم تا دچار مشکل نشویم.

دکتر ضیایی اظهارکرد: در برخی ارزیابی محیطی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است مشخص شده که چه گروه هایی دچار افت تحصیلی هستند و در این راستا جلساتی با مدیران و اعضای گروه‌ها گذاشته‌ایم که اگر نیازهایی دارند تامین کنیم یا در صورت نیاز آزمون‌های بیشتری در دانشگاه برگزار کنیم و اساتید نیز وقت بیشتری بگذارند تا این مساله به نحوی حل شود و وضعیت گروه هایی که دچار افت هستند را ارتقا دهیم.

۰ ratings0/5
برچسب ها :