سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اصلاح شاخص‌ نسبت استاد به دانشجو یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال جاری است.

دانشجویان پزشکی

محمدرضا دارابی محبوب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اولویت‌های سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکید کرد: نباید آنقدر دانشجو جذب کنیم که از تربیت اساتیدمان غافل بمانیم. در عین حال در حوزه آموزشی تلاش خواهیم کرد که کیفیت نیروهای آموزشی را ارتقاء بخشیم چرا که به درد مردم نیز می‌خورد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در حوزه دانشجویی بهسازی خوابگاه‌ها، بهبود غذای دانشجویی، افزایش امکانات رفاهی و فعالیت‌های فوق‌برنامه تفریحی، ورزشی و اردوهای راهیان نور به منظور ایجاد محیط شاد و ایمن در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است. 

دارابی محبوب با اشاره به تلاش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای تحقق شعار سال؛ حمایت از کالای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما به تمام معاونت‌های دانشگاه موظف شده‌اند که از کالای ایرانی استفاده کنند.

۰ ratings0/5