مخترعان موفق به ساخت دستگاه‌هایی شده اند که به شما کمک می‌کند در برابر ابتلا به بیماری‌ها مقاومت کنید.