شرکت بوئینگ در نظر دارد هواپیمایی متفاوت و غول پیکر بسازد که دارای شکل ظاهری و بال‌های متفاوتی است.