متخصص گوش، حلق و بینی بااشاره به زمان طلایی کاشت حلزون شنوایی گفت: برای افرادی که به تدریج دچار کم‌شنوایی شدید و ناشنوایی شده‌اند محدودیت سنی برای کاشت حلزون شنوایی وجود ندارد.