سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲ خرداد ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

بسته خبری ۲ خرداد ۹۷

۰ ratings0/5