دانش آموزان عضو قرارگاه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی طی نامه از دانش اموزان فلسطینی و ایستادگی آنها در برابر دشمن حمایت کردند.