خوابگاه

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای افزایش ظرفیت و بهبود ارتقا وضعیت خوابگاه های دانشجویی از دانشگاه ها خواست،اطلاعات خوابگاه های خود را به صندوق رفاه اعلام کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه درخواست کرد که تعداد و ظرفیت خوابگاه های دانشجویی خود را برای برنامه ریزی بهتر صندوق رفاه دانشجویان درخصوص افزایش ظرفیت و بهبود ارتقای وضعیت خوابگاه های دانشجویی موجود اعلام کنند.

دانشگاه‌ها تا ۹ خرداد ۹۷ فرصت دارند فرم اطلاعات خواسته شده را تکمیل و به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

در فرم های ارایه شده به دانشگاه ها درخواست شده نوع مالکیت خوابگاه مبنی بر ملکی، وقفی، اجاره به شرط تملیک، استیجاری از محل منابع صندوق، استیجاری از محل منابع دانشگاه، تعداد و ظرفیت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی  و همچنین دانشجویان متاهلی خوابگاهی اعلام شود.

۰ ratings0/5