سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، شرایط سنوات تحصیلی ورودی‌های ۹۳ این دانشگاه را اعلام کرد.

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط سنوات تحصیلی برای دانشجویان ورودی ۹۳ کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ۸ نیمسال آموزش رایگان و چنانچه دانشجویی نتواند در سنوات مجاز فارغ التحصیل شود، تمدید سنوات نیمسال ۹ به بعد در قالب دوره‌های نوبت دوم انجام می شود .

وی ادامه داد: با توجه به خواسته دانشجویان و اقدام برخی از دانشگاه‌ها در خصوص عدم دریافت شهریه برای نیمسال‌های سنواتی این موضوع در دانشگاه فردوسی مشهد نیز در حال بررسی و تصمیم گیری است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: تغییر سنوات مجاز از ۱۰ نیمسال به ۸ نیمسال، تصمیم وزارت علوم بوده و دانشگاه فردوسی مشهد دخالتی در این خصوص نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد ترغیب دانشجویان به مطالعه و تلاش بیشتر و کاهش ماندگاری دانشجویان در دانشگاه‌ها از عوامل اصلی کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان است.

هاشمی بیان کرد: تمدید سنوات دانشجویان پس از پایان سنوات مجاز امکان پذیر بوده و بر اساس مستندات انجام شده و می‌شود. در مورد دانشجویان پسر تمدید سنوات پس از سنوات قانونی با موافقت نظام وظیفه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ در سنوات مجاز قرار دارند و این امیدواری  وجود دارد که تمامی دانشجویان در سنوات مجاز دانش آموخته شوند، خاطرنشان کرد: اما اگر دانشجو و یا دانشجویانی به هر دلیل نتوانند در سنوات مجاز دانش آموخته شوند، نسبت به  تمدید سنوات آن‌ها برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با توجه به تصمیم دانشگاه اقدام خواهد شد. 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: با توجه به خواسته  دانشجویان و اقدام برخی از دانشگاه‌ها در خصوص عدم دریافت شهریه برای نیم‌سال‌های سنواتی این موضوع در دانشگاه فردوسی مشهد نیز در حال بررسی است. در جلسات شورای معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور، موضوع بازنگری سنوات مجاز دانشجویان و اتخاذ رویه یکسان در همه دانشگاه‌ها طرح شده است.

۰ ratings0/5