سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در قالب طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۶۷ میلیارد ریال اعتبار به پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داد.

آزمایشگاه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی، سامانه‌ ارائه‌ طرح‌های ویژه‌ تخفیف خدمات آزمایشگاهی را راه‌اندازی کرده‌ است تا از این طریق خدماتی را در قالب طرح‌های تشویقی به مشتریان ارائه کند.

سال ۱۳۹۶، شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، ستادهای فناوری‌های راهبردی، منتخبین سرآمدان علمی ایران و اعضای باشگاه مشتریان شبکه در مجموع ۶۷ میلیارد ریال اعتبار از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای انجام خدمات آزمایشگاهی یارانه دریافت کرده‌اند.

این مبلغ به بیش از ۱۱ هزار پژوهشگر و ۳۲۴ شرکت اختصاص داده شده است.

اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی، افراد حقیقی و حقوقی هستند که در سامانه مربوط ثبت‌ نام کرده‌اند. ثبت نام در این سامانه رایگان بوده و برای هریک از اعضا اعتبار مالی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در محدوده‌ زمانی معینی تعلق می‌گیرد.

در حال حاضر این باشگاه نزدیک به ۱۴ هزار عضو حقیقی و حقوقی دارد که شامل ۵۰۰ شرکت و قریب به ۱۳۵۰۰ عضو حقیقی است.

روند تعداد اعضای باشگاه از بدو تأسیس تا پایان سال ۹۶ 

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قصد دارد از ابتدای خرداد ۹۷ طرح‌های جدید تخفیف خدمات آزمایشگاهی را ارائه کند. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، زیرمجموعه‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی کشور فعالیت می‌کند.