دکتری پیوسته دانشگاه تهران - دکتری پیوسته چیست دکتری بیوتکنولوژی بیو انفورماتیک

 

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دوره دکتری پیوسته دانشگاه تهران توسعه مییابد. معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم در این دانشگاه رشته های جدید در مقطع دکتری پیوسته را راه اندازی کنیم.

دکتری پیوسته دانشگاه تهران

به گزارش پی اچ دی آزمون حسین حسینی گفت: برنامه داریم رشته ها ی جدید دکتری پیوسته در این دانشگاه راه اندازی کنیم تا بتوانیم دانشجویان را در حوزه های مختلف تربیت کنیم.

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

وی افزود: بنابراین راه اندازی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی و رشته دکتری پیوسته بیو انفورماتیک در دستور کار قرار دارند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد: هدف از راه اندازی رشته های دکتری پیوسته ، توسعه کیفیت در حوزه آموزش این دانشگاه است.