آمار منتشر شده درباره فرارمغز‌ها غلط است/ کسی که می‌خواهد در مورد جوانان ایرانی صحبت کند باید لیاقت داشته باشد/ بازگشت نخبگان برای ما مفید خواهد بود