دانشگاه خوارزمی

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – فعالیت های مشترک علمی دانشگاه خوارزمی با مؤسسه معتبر IRIS در حوزه های اقتصاد، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در جلسه ای بررسی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، نمایندگان IRIS فرانسه با سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه خوارزمی دیدار کردند.

در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت های مشترک و تدوین نقشه راه همکاری های علمی با مؤسسه معتبر IRIS در حوزه های اقتصاد، علوم سیاسی و علوم اجتماعی پرداختند.