سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > رهبر گفت: افزایش بدون نیازسنجی دانشگاه دکتری افتخاری برای آموزش عالی نیست.

تربیت بیشتر دانشجوی دکتری افتخار نیست/به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای هماهنگی واحد علوم و تحقیقات که با حضور معاونان، روسای دانشکده‌ها و مدیران کل این واحد دانشگاهی برگزار شد، بیان کرد: لازم است برای طراحی و راه‌اندازی رشته‌ها، مزیت‌هایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد شناسایی شود و بر اساس آن در تعامل و تفاهم با واحد‌ها یا دانشگاه‌های فعال در آن مناطق، برای تربیت نیروی متخصص برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که از روند سنتی راه‌اندازی رشته خارج شده و به صورت نیازمحور و بر اساس نیاز بازار به راه‌اندازی رشته و پذیرش دانشجو بپردازیم، دیگر دانشجویان در زمان فارغ‌التحصیلی با بحران اشتغال مواجه نمی‌شوند.

تحول نیازمند تغییر استراتژی است

رهبر با نقد دیدگاهی که تمرکز بر افزایش بدون نیازسنجی تربیت دانشجوی دکتری را مایه افتخار برای آموزش عالی می‌داند، تصریح کرد: ایجاد تحول جدی، نیازمند تغییر استراتژی و راهبردهاست؛ امروز در دنیا فارغ‌التحصیلان دوره‌های حرفه‌ای، بهتر و راحت‌تر شغل پیدا می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگر این نشست با تشریح وضعیت هرم هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، اظهار کرد: در واحد علوم و تحقیقات این شایستگی و توان وجود دارد که اعضای هیات علمی بتوانند ارتقا پیدا کنند.

وی در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر اینکه «از واحد علوم و تحقیقات انتظار می‌رود روش‌های نو برای تولید شناسایی کند و برای آن برنامه گسترش داشته باشد»، به دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مأموریت داد تا محتوا‌ها و دوره‌های آموزشی طرح‌نویسی اقتصادی را برای اعضای هیات علمی طراحی کند.

دانشگاه می تواند در ریل درآمدزایی قرار گیرد

رهبر تصریح کرد: اگر اعضای هیات علمی فرا بگیرند که چطور وارد کسب و کار شوند، دانشگاه می‌تواند در ریل درآمدزایی قرار گیرد. فقط استادی می‌تواند به دانشجویانش آموزش چگونگی ورود به فضای کسب و کار را بدهد که خودش در این زمینه دانش و آگاهی داشته باشد.