سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > کلید اولیه آزمون ورودی دکتری تخصصی وزارت بهداشت امروز در سایت سنجش پزشکی قرار می‌گیرد.

انتشار کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشتبه گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  کلید اولیه سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از ساعت ۱۸ امروز مورخ ۲۲/۲/۹۷ روی سایت سنجش پزشکی  قرار می‌گیرد و داوطلبان امکان دسترسی به پاسخ‌های اولیه را دارند، در صورت اعتراض به کلید سوالات می‌توانند تا ساعت ۱۲ ، ۲۵ اردیبهشت ماه این موضوع را از طریق اینترنتی و در سایت سنجش پزشکی انعکاس دهند.

هر نوع اعتراضی که خارج از فرم در نظر گرفته شده و بعد از زمان تعیین شده برای این منظور اعلام شود مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

امسال ۱۰ هزار و ۴۷۰ داوطلب در آزمون دکتری تخصصی شرکت کردند که نتایج اولیه هفته نخست تیرماه و نتایج نهایی بعد از انجام مصاحبه در شهریور ماه اعلام می‌شود.

دبیرخانه شورای آموزش شورای علوم پایه پزشکی،‌بهداشت و تخصصی مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای اعتر‌اضاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌شود،‌ تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

زمان انتشار کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی