سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – > اولین نشست هم اندیشی نقشه راه برنامه توسعه فضایی کشور با حضور متولیان و متخصصان فضایی کشور از دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی این بخش برگزار شد.

به گزارش   حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  اولین نشست هم اندیشی نقشه راه برنامه توسعه فضایی کشور با حضور مرتضی براری رئیس سازمان فضایی و منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی کشور و سایر متولیان و متخصصان فضایی کشور از دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی این بخش برگزار شد.

در این نشست با تاکید بر تعامل و همگرایی بخش‌های فضایی کشور در خصوص تدوین نقشه راه توسعه برنامه‌های فضایی کشور، مبتنی بر اسناد بالا دستی و با مشارکت، همفکری و حضور همه بازیگران و فعالان این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

همچنین تثبیت و توسعه کامل زنجیره ارزش در حوزه فضایی، توسعه کسب وکار‌های نوپای فضا پایه، صادرات فناوری و حضور در بازار بکر منطقه، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور موثر و فعال در مجامع بین المللی از جمله موضوعاتی بود که در نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر استفاده صلح آمیز از فضا برای افزایش عزت و اعتبار ملی، ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه علم و دانش در کشور بر توسعه حوزه فضایی تاکید شد.

تدوین نقشه راه برنامه توسعه فضایی کشور موضوع دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این کار، گامی موثر برای ایجاد همگرایی و تعامل در بخش فضایی کشور است و حرکت بر اساس این نقشه راه قدمی مثبت برای تحقق اهداف توسعه پایدار بخش فضایی کشور خواهد بود.

تاکید بر تعامل و همگرایی بخش‌های فضایی کشور هدف تدوین نقشه راه توسعه برنامه‌های فضایی